ikona pliku pdf

Podstawy teorii kształcenia notatki

skrypt dla studentów


  155 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 155
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 400.89 kB.


ks. dr Dariusz Stępkowski sdb Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział Nauk Pedagogicznych
PODSTAWY TEORII KSZTAŁCENIA
(skrypt do uŜytku studentów)
SPIS TREŚCI Wprowadzenie 1. Teoria kształcenia jako dyscyplina pedagogiczna
1.1. Geneza teorii kształcenia/dydaktyki 1.2. Obszar badawczy (przedmiot) teorii kształcenia/dydaktyki 1.3. Podstawowe pojęcia teorii kształcenia/dydaktyki
2. Między społecznym a pedagogicznym zadaniem edukacji
2.1. Pytanie o szkołę, czyli zarys teorii systemu edukacyjnego 2.2. Krytyka szkoły i propozycje reform
3. Jak moŜliwe jest nauczanie-uczenie się?
3.1. Filozoficzne teorie kształcenia 3.2. Psychologiczne teorie kształcenia 3.3. Pedagogiczne teorie kształcenia
4. Kształcenie jako proces celowościowy
4.1. Rodzaje działania pedagogicznego 4.2. Wyznaczanie i badanie celów kształcenia 4.3. Klasyfikacja celów kształcenia
5. Teoria szkolnego programu nauczania
5.1. Pojęcie i funkcje programu szkolnego 5.2. Materiał kształcenia i jego analiza 5.3. Standardy nauczania a róŜnicowanie wymagań 5.4. Struktura treści kształcenia 5.5. Czy trzeba planować kształcenie, czyli niewidzialna pedagogia
6. Główne metody pracy dydaktycznej
6.1. Pojęcie metody 6.2. Klasyfikacja metod 6.3. Metoda eksponująca (poglądowa) 6.4. Metoda podająca 6.5. Metoda problemowa 6.6. Metoda praktyczna
7. Badanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych
7.1. Sprawdzanie a róŜnicowanie osiągnięć uczniów 7.2. Metody pomiaru dydaktycznego 7.3. Ocena szkolna i ocenianie osiągnięć uczniów
8. Formy organizacyjne kształcenia i środki dydaktyczne
8.1. Formy organizacji kształcenia 8.2. Środki dydaktyczne
9. Proces kształcenia: przebieg, zasady i planowanie
9.1. Proces kształcenia i jego cechy 9.2. Style nauczania 9.3. Zasady nauczania 9.4. Planowanie pracy
Zakończenie
Wprowadzenie We współczesnej pedagogice wyraźnie dostrzega się dąŜenie do specjalizacji. W wielu przypadkach przynosi ono pozytywne skutki
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 400.89 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!