plik doc

Komputer, informacje ogólne.

Komputer, informacje ogólne. 1. Sprzęt komputerowy. 2. Jednostka Centralna. 3. Płyta główna. 4. Procesor. 5. Pamięć RAM. 6. Pamięć ROM. 7. Urządzenia wejścia/wyjścia. I wiele innych...
Sesja 1.1 KOMPUTER, INFORMACJE OGÓLNE Sprzęt komputerowy: Architektura von Neumana - urządzeń wejścia/wyjścia – które służą do komunikacji komputera z otoczeniem. Jednostka centralna: Jednostka centralna – zasadnicza część komputera zawierająca w swojej obudowie najważniejsze elementy skł...

plik doc

podstawowe pojęcia z informatyki

krótkie, podstawowe definicje z informatyki
DEFINICJE Z INFORMATYKI Adres IP Niepowtarzalna kombinacja liczb oddzielonych kropkami, przypisana każdemu komputerowi w Internecie i odpowiadająca jego nazwie domenowej. ActiveX Standard firmy Microsoft budowania programów z bloków, zwanych obiektami. Umożliwia uruchamianie programów na stronach WWW. Adres poczty elektronicznej (email address) Indywidualny adres internetowy, na który wysyła się pocztę elektroniczną. Ma postać utworzo...

plik doc

teoretyczne podstawy informatyki

na zaliczenie pierwszego sem informatyki na wshe w łodzi
Schemat funkcjonowania komputera: 1.wprowadzenie informacji (urz. Wejściowe- mysz, klawaitura, mikrofon) 2.przetwarzanie informacji(urz. przetwarzające-procesor, pamięć, ukł. starujące) 3.wyprowadzenie informacji(urz. wyjścia(monitor, drukarka, głośniki) O systemie binarnym (dwójkowym): Informacje w komputerze zapisywane są w systemie dwójkowym czyli w postaci kombinacji cyfr 0 i 1. Za pomocą tych cyfr można przedstwić każdą...