plik doc

Robotyka - wykłady - WSKIZ

Robotyka - wykłady - WSKIZ
WYKŁAD 1 24.02.2004 sterowanie - celowe wpłynięcie na przebieg procesów cybernetyka - nauka o sterowaniu (Norbert Winnier) automatyka to cybernetyka techniczna automatyzacja - wyzwolenie człowieka od problemów sterowania, kierowania itp. (bez udziału człowieka lub ograniczeniu go w kierowaniu częścią automatyki jest sterowanie komputerowe Automatyka jest to dział nauki i techniki zajmującej się teorią i praktyczną realizacją sterowania obiektami tec...