ikona pliku doc

PODSTAWY PRAWNE RESOCJALIZACJI notatki

Opracowane zagadnienia do egzaminu z przedmiotu PODSTAWY PRAWNE RESOCJALIZACJI


  1020 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1020
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 284,50 kB.


ZAGADNIENA DO EGZAMINU Z PRZEDMIOTU PODSTAWY PRAWNE RESOCJALIZACJI ŚRODKI PRZECIWDZIAŁANIA PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH ŚRODKI LECZNICZO ? WYCHOWAWCZE ZOBOWIĄZANIE NIELETNIEGO DO OKREŚLONEGO POSTĘPOWANIA NADZÓR KURATORA ZAWIESZENIE ZAKŁADU POPRAWCZEGO PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW POPRAWCZYCH RODZAJE ZAKŁADÓW POPRAWCZYCH WARUNKI UMIESZCZENIA NIELETNIEGO WYCHOWANKA ZAKŁADU POPRAWCZEGO POZA ZAKŁADEM PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ZAKŁADU POPRAWCZEGO SCHRONISKO DLA NIELETNICH ? przesłanki umieszczania w nim nieletnich RODZAJE SCHRONISK DLA NIELETNICH ( katalog ) POLICYJNA IZBA DZIECKA, PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA, ZASADY UMIESZCZANIA W NIEJ NIELETNICH. PRZESŁANKI KIEROWANIA SPRAW NIELETNICH DO MEDIACJI ŚRODKI PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO ? warunki stosowania STOSOWANIE KAR KRYMINALNYCH WOBEC NIELETNICH CZYN KARALNY, PRZESTĘPSTWO, CZYN ZABRONIONY, DEMORALIZACJA ? analiza pojęć KARA KRYMINALNA- POJĘCIE, FUNKCJE. CELE KARY W UJĘCIU SZKÓŁ PRAWA KARNEGO KATALOG KAR KRYMINALNYCH. POJĘCIE, FUNKCJE. Cele kary w ujęciu szkół prawa karnego KARA OGRANICZENIA WOLNOŚCI ? JEJ ISTOTA, PRZESŁANKI ORZEKANIA I WYKONANIA GRZYWNA ? PRZESŁANKI ORZEKANIA I WYKONANIA RODZAJE PRZESTĘPSTW ?ŚRODKI KARNE NIELETNI, MŁODOCIANY ŚRODKI PRZECIWDZIAŁANIA PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich nie zawiera definicji pojęcia ?demoralizacja?, a zawarty w art. 4 §  1 katalog okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego stanowi jedynie ich przykładowe wyliczenie. Wymieniono w nim następujące zachowania: Naruszenie zasad współżycia społecznego, Popełnienie czynu zabronionego, Systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego Używanie alkoholu lub innego środka odurzającego Uprawianie nierządu Włóczęgostwo Udział w grupach przestępczych Pojęcie
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 284,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!