ikona pliku doc

PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI notatki

PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI T: ORGANIZACJA SYST.OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE. 1 Każdy syst. ochrony zdrowia jest dziełem określonej polityki zdrowotnej która decyduje o : a. celach i charakterze systemu ochrony zdrow


  888 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 888
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 124,00 kB.


PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI T: ORGANIZACJA SYST.OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE. 1 Każdy syst. ochrony zdrowia jest dziełem określonej polityki zdrowotnej która decyduje o : a. celach i charakterze systemu ochrony zdrowia b. sprawności tego systemu c. kosztach d. efektywności 2 Decydująca rola państwa w systemie ochrony zdrowia w Polsce wynika z : a. norm prawnych b. środków finansowych budżetu c. środków finansowych unii d. programów zdrowotnych T: STRUKTURA ORG.SYST.OCHR.ZDROWIA W POLSCE Według WHO (Światowa Organizacja Zdrowia ) syst. zdrowotny to spójna całość której liczne powiązanie ze sobą części, wspólnie oddziałując wpływają na stan zdrowia w Polsce. Dostępność opieki ? jest to zapewnienie i dostarczenie całej populacji możliwie pełnego zakresu świadczeń medycznych bez względu na różnice ekonomiczne, społeczne ,kulturowe czy geograficzne. Jakość opieki med.- czyli zapewnienie usług i świadczeń medycznych możliwie na najwyższym poziomie adekwatnie do poziomu wiedzy i sztuki medycznej. Efektywność opieki med.- czyli organizowanie jej w możliwie najlepszy sposób tak aby optymalnie wykorzystać zasoby materialne, finansowe i osobowe. Dynamika systemu ? jest to syst. wdrażania działań, doskonalący system i dający satysfakcje świadczeniobiorcą i świadczeniodawcą . Na funkcjonowanie syst. ochrony zdrowia mają wpływ następujące czynniki : - demograficzne : wzrost liczby ludności, wydłużenie się długości życia, status ekonomiczny społeczeństwa i zmiany epidemiologiczne. - struktura syst. opieki zdrowotnej : czyli sposób jej finansowania im większy udział środków publicznych w finansowaniu tym wi
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 124,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!