ikona pliku docx

Podstawy pracy socjalnej i opiekuńczej - wykład notatki

dr Żmudzka : Związki pracy socjalnej i opiekuńczej z innymi dyscyplinami : socjologia, psychologia, polityka społeczna itd...


  124 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 124
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 14.66 kB.


Podstawy pracy socjalnej i opiekuńczej.      15.11.2011 r.

(wykład dr Żmudzka)

INTERDYSCYPLINARNY CHARAKTER PRACY SOCJALNEJ I OPIEKUŃCZEJ.

1. Praca opiekuńcza i socjalne należą do dyscyplin, które interpretują i modyfikują świat człowieka. Możemy wyróżnić trzy poziomy kształtowania się ich tożsamości:

  1.  Główny cel to łączenie praktycznych sytuacji pomocowych z intelektualnymi wyjaśnieniami.
  2.  Praca socjalna i opiekuńcza podejmuje badanie związków działań socjalnych z takimi dyscyplinami naukowymi jak : socjologia, psychologia, polityka społeczna, pedagogika społeczna i pedagogika opiekuńcza.
  3.  Praca socjalna i opiekuńcza kształtuje swój własny, indywidualny, interdyscyplinarny Charakter czerpany z własnych źródeł praktycznych, wiedzy, umiejętności i wartości.

2. Pedagogika społeczna nierozerwalna dyscyplina z pracą socjalną i opiekuńczą.

Związki pracy socjalnej i opiekuńczej z pedagogiką społeczną:

Helena Radlińska wyróżnia w pedagogice społecznej 3 dziedziny : teorię pracy socjalnej, teorię oświaty dorosłych, historię pracy społecznej i oświatowej.

Wg niej pedagogika społeczna zmierza w kierunku udanego równoważenia żądań jednostek i społeczeństwa do zabezpieczenia różnorodnych praw. Np. rozwoju godnego życia, aktywnego uczestnictwa społecznego. Takie ujmowanie pedagogiki społecznej bliskie jest współczesnemu rozumieniu pracy socjalnej czy też teorii pracy socjalnej.

3. Socjologia a praca socjalna.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 14.66 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!