ikona pliku doc

Podstawy polityki notatki


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 148,00 kB.


Podstawy politologii – wykłady
- egzamin –
1. Elementy teorii polityki
Politologia – nauka o polityce, zajmuje się analizą zjawisk i procesów politycznych, ich uwarunkowaniami i konsekwencjami.
Spełnia 3 podstawowe funkcje:
1. deskryptywna (opis) – funkcja opisująca, przedstawienie faktów, musi być zgoda co do faktów, żeby można je było opisywać
2. eksplancyjna (wyjaśnienie) – funkcja wyjaśniająca, wyjaśnienie dlaczego „fakty” nastąpiły. Odpowiada na pytanie: dlaczego? – związki przyczynowo skutkowe
3. prognostyczna – umożliwiające przewidywanie i kształtowanie przyszłości
Problematyką politologiczną zajmował się Platon w dziele „Państwo”, oraz Arystoteles „Polityka” i św. Tomasz z Akwinu.
Bardzo wiele dzieł dotyczących polityki powstało w epoce:
RENESANS
Mikołaj Makiawelli – „Książę” – pisarz polityczny, doradca Księstwa Florenckiego
Tomasz Hobbes – autor dzieła „Lewiatan”, uzasadniał dlaczego ludzie muszą podporządkować się władzy króla.
Jan Bodnio - rozwijano refleksje w zakresie istoty suwerenności
Hugo Grocjusz – twórca międzynarodowego prawa publicznego
OŚWIECENIE
John Lock – autor „Dwa traktaty o rządzie”
Karol Monteskiusz – „Zasady o podziale władz” w dziele „O duchu praw”
Jan Jakub Rosseau – „Umowa społeczna”, władza powinna być wybierana przez lud
XIX w. – dominacja podejścia prawniczego
A. de Tocqueville – „Dawny ustrój i rewolucja”. Przyczyny rewolucji francuskiej. Zajmował się również zagadnieniami w USA „O demokracji w Ameryce”
John Stuart Meal – jeden z twórców liberalizmu
Edmund Burke – jeden z twórców współczesnego konserwatyzmu
XX w.
Głównie zajmowano się takimi problemami jak: istota zmiany politycznej: Samuel Huntington zajmował się problemami pomiędzy konfliktami cywilizacji, podobnie jak Feliks Konieczny
Teoria rewolucji – T. Scocpol
Podziały socjopolityczne - cleavages
Np. podzi
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 148,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!