ikona pliku docx

Podstawy pielęgniarstwa - egzamin. notatki

Egzamin z podstaw pielęgniarstwa


  245 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 245
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 22.62 kB.


Podstawy Pielęgniarstwa pytania z egzaminów.

 1. Wymień funkcje pielęgniarstwa wg WHO     

- organizacyjno-administracyjne

- wychowawczo-społeczne

- profilaktyczno-higieniczne

- pielęgnacyjno-lecznicze

 1.  Pielęgniarka powinna wypełniać zawodowe role w oparciu o:    Odp C

- c/ proces pielęgnowania

 1. Proces pielęgnowania składa się z 4 etapów:      Odp C

- rozpoznania

- planowania

- realizacja

- ocena

 1. Pierwszy etap procesu pielęgnowania zawiera następujące fazy :   Odp B

- gromadzenie i analiza danych

- ustalanie diagnozy

 1. „Ustalenie celu” jest którą fazą i którego etapu:

- 1 faza w 2 etapie procesu pielęgnowania

 1. Plan opieki powinien zawierać:        Odp C

- skoordynowane działania zespołu terapeutycznego,

 1. Ocena w procesie pielęgnowania powinna być dokonana:    Odp C

- systematycznie

- zespołowo

- indywidualnie

- przez osoby sporządzające plan opieki

 1. Pod podjęciem diagnozy pielęgniarskiej rozumiemy:     Odp B

- ocenę stanu bio-psycho-społecznego

- zagrożeń

- oraz możliwości człowieka rodziny, grupy

 1. Zakres danych niezbędnych do ustalenia stanu biologicznego pacjenta powinien : Odp C

- na ile czynności danego narządu zostały zaburzone i  jakie ograniczenia
wynikają  z tego faktu dla pacjenta

 1. W pielęgniarstwie stosuje się różne diagnozy:      Odp B

- przyczynowa

- prognostyczna

- klasyfikacyjna

- fazy

- znaczenia

 1. Pielęgniarki korzystają w swojej pracy z różnego rodzaju teorii i modeli   Odp C
  pielęgniarstwa. W przypadku zastosowania modelu D.Orem diagnoza
  pielęgniarska będzie polegała na:

- ocenie deficytu samo opieki

 1. Identyfikacja poszczególnych rodzajów bodźców wg C.Roy pozwoli pielęgniarce
  na zaplanowanie interwencji by pomóc człowiekowi w procesie adaptacyjnym
  w zakresie następujących wymiarów:

- wypełniania ról, koncepcji własnej osoby, współzależności i fizjologicznym (?)

 1. Diagnoza fazy pozwala zaszeregować dany stan podopiecznego do określonej fazy:
  I faza zdrowia

II faza zagrożenia

III faza wstępna choroby

IV faza choroby

V faza przewlekła lub rekonwalescencji choroby

VI faza terminalna

 1. Celem zabiegów higienicznych wykonywanych u pacjenta leżącego jest:

- poprawa komfortu pacjenta

- zapobieganie odleżynom

- zapewnienie bezpieczeństwa

- ukojenie bólu

 1. Dokonując oceny skóry pacjenta zwracasz uwagę na następujące cechy:

- zmiany zabarwienia
- elastyczność

- ocieplenie

- stan higieniczny

- grubość skóry

- obrzęki

- łuszczenie się

- wykwity skórne

 1. Bąbel pokrzywkowy jest jednym z wykwitów skórnych charakteryzujący się:   Odp C

- wyniosłością ponad powierzchnię skóry,

- barwy porcelanowej lub różowej,

- szybko powstaje i szybko ustępuje;

 1. Jeżeli podczas stanu kontroli jamy ustnej u pacjenta zauważasz białe naloty   Odp B
  na języku i błonie śluzowej, stawiasz diagnozę:

- pleśniawki

 1. Przyczyną białych nalotów w jamie ustnej są:       Odp C

- antybiotykoterapia

 1. Jaką skalę profilaktyki p/odleżynowej zastosujesz u chorego z porażeniem  Odp C
  na wskutek dysfunkcji układu nerwowego i cukrzycą:

- skala CBO

 1. 75% odleżyn powstaje w okolicy:        Odp B

- krętarza, kostek, pięt

 1. Uszkodzenie pełnej grubości skóry (…) Zgodnie ze skalą Tarrancea :    Odp C

- 3 stopnia

 1. Które z poniżej podanych działań zastosujesz w leczeniu w/w zmiany:   Odp C

- Przemycie odleżyny 0,9% roztworem NaCl i założenie opatrunku hydrokoloidalnego

 1. W przypadku gdy u chorego z odleżyną III stopnia wystąpi podwyższona  Odp B
  temperatura ciała, przyspieszone tętno i wzrost ciśnienia, jakie podejmiesz
  działania :

-  wezwiesz lekarza , zastosujesz na zlecenie antybiotykoterapię i pobierzesz
krew na posiew;

 1. Które z podanych niżej metod ułatwiają gojenie odleżyn:    Odp B

- laseroterapia

 1. Jeżeli chory ma kilka odleżyn o różnym stopniu, zmianę opatrunku i    Odp D
  oczyszczenia zaczynasz od:

- odleżyny najczystszej

 1. W odżywianiu pacjenta z odleżynami stosujesz dietę:      Odp C
  - wysokobiałkową
 1. Wymień podstawowe elementy oceny funkcjonowania układu oddechowego  
  które powinny się znaleźć w dokumentacji pielęgniarki:

- częstość

- głębokość

- duszność

- kaszel

 1. Brak odruchu kaszlu, który występuje u chorych nieprzytomnych jest przyczyną: Odp B

- zalegania wydzieliny i wystąpienia zapalenia płuc

 1. Cechy charakterystyczne wydzieliny śluzowej:      Odp C

- bezbarwna, lepka, niezakaźna

 1. U pacjenta występuje duże zaleganie wydzieliny śluzowej. Jakie podejmiesz   Odp B
  czynności w celu poprawy efektywnego wykrztuszania :
  - zwiększysz podaż płynów, zastosujesz inhalację, oklepiesz klp
 1. Hiperwentylacja charakteryzuje się:        Odp C

- zwiększoną głębokością wdechu i siłą wydechu, zwiększoną objętością
oddechu, niskim poziomem CO2 oraz alkalozą oddechową.

 1. Wymień podstawowe objawy występujące u chorych z dysfunkcją krążenia:  

- uczucie duszności

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 22.62 kB. Pobierz całą treść w pliku.


Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!