ikona pliku odt

podstawy pielęgniarstwa notatki

moje dzieło


  301 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 301
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 17,16 kB.


Cecha
Model Bismarcka (ubezpieczeniowy)
Model Beveridge'a (usługowy)
Model rezydualny (pluralistyczny)
Idea tworzenia systemu
ochrona przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych, w wyniku których pogorszeniu może ulec sytuacja materialna obywatela
gwarancja socjalnego bezpieczeństwa obywateli przez zaspokojenie elementarnych potrzeb
odciążenie państwa od obowiązku zapewnienia dostępu obywatelom do świadczeń zdrowotnych
Finansowanie usług
przez fundusze ubezpieczeniowe gromadzone z obowiązkowych składek pracowników i pracodawców
z budżetu państwa, który jest tworzony i zasilany przez podatki (centralne, lokalne, lub przy ich równym udziale)
sfera zdrowia publicznego finansowana z budżetu państwa, sfera zdrowia indywidualnego finansowana z ubezpieczeń dobrowolnych, prywatnych
Udział państwa
sprawuje ogólny nadzór, tworzy ramy prawne funkcjonowania systemu, instytucje ubezpieczeniowe są zorganizowane i funkcjonują poza administracją publiczną państwa
kontroluje cały system opieki zdrowotnej, odpowiada za uniwersalny dostęp do usług zdrowotnych, monopolista zatrudniający pracowników, określa w aktach prawnych potrzeby zdrowotne, definiując je jednak jako bardzo podstawowe
ograniczona rządowa kontrola nad wydatkami i rozmieszczeniem zasobów, rezygnacja z odpowiedzialności państwa za dostęp do opieki zdrowotnej
Przywileje konsumentów
osoby osiągające odpowiednio wysoki dochód są zwolnione z obowiązku ubezpieczenia, mogą korzystać z ubezpieczeń prywatnych
swoboda wyboru jest ograniczona do wyboru lekarza pierwszego kontaktu
pacjenci będący w szczególnej potrzebie (osoby starsze, niezamożne itd.) są objęci opieką zapewnioną przez państwo
Prawo do świadczeń
wynika z umowy ubezpieczeniowej - ubezpieczony płaci składkę, co jest warunkiem udzielenia mu świadczenia
wszyscy obywatele mają dostęp do opieki zdrowotnej na takich samych zasadach
w sektorze prywatnym dostęp uwarunkowany je
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 17,16 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!