ikona pliku odt

podstawy pielęgniarstwa notatki

moje dzieło


  484 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 484
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 15,00 kB.


FUNKCJE ZAWODOWE
BEZPOŚREDNIE
NIEZALEŻNE
FUNKCJA
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA
ZADANIA
OPIEKUŃCZA
Pomaganie,asystowanie,towarzyszenie,wspieranie
-stworzenie optymalnych warunków do podtrzymywania biologicznych funkcji życiowych,
-pomoc w czynn.codziennych:oddychanie,termoregulacja,ochrona skóry
-pomoc do wejścia w rolę pacjenta i gr.oparcia
-umożliwienie dostępu do informacji
WYCHOWAWCZA
Zamierzony wpływ na osobowość pacjenta-motywacja
-poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie
-przyg.do samoopieki,do współpracy z pielęg.,
-przygot.otoczenia do nieprofesjonalnej opieki
WSPÓŁZALEŻNE
PROMOCJA ZDROWIA
Propagowanie zachowań prozdrowotnych i stylu życia
-zapoznanie z programami promocji zdrowia
-współdziałanie z grupami wsparcia
-realizowanie i wspieranie prawidłowego stylu życia
-współpraca ze środowiskiem pacjenta
PROFILAKTYCZNA
Planowanie i realizowanie działań zapobiegających i ograniczających ryzyko wyst.schorzeń i powikłąń
Rozpoznanie stanu zagrożenia zycia
-planowanie i realizowanie działan profilaktycznych
REHABILITACJI
-lecznicza- usprawnianie
-psychologiczna- terapia psych.
-społeczna
Pomoc pacjentowi w uzyskaniu niezależności w sytuacji życiowej,która może powstać wskutek choroby
-usprawnienie pacjenta
-nauka samoobsługi
-psychoterapia
-motywacja
ZALEŻNE
TERAPEUTYCZNA
-udzielanie pomocy przedlekarskiej w st. zagr. życia i zdrowia
-współpraca z zesp.terapeutycznym
-wyk.zab.zleconych
-pob.krwi do badań
-współpraca z zesp.terapeutycznym
-wyk.zabiegów z planu terapii
-udz.I-szej przedlekarskiej pomocy
POŚREDNIE
NIEZALEŻNE
KSZTAŁCENIA
Uczestnictwo w systemie kształcenia i doskonalenia zawodowego
-kursy doszkalające-terapia hormonalna
-kursy specjalistyczne-Ekg
- „ kwalifikacyjne-dia;izoterapia
- „ specjalizacujne-specki 2 lat
ZARZĄDZANIA
-organizowanie pracy własnej i kierowanie zespołami pielęgn
-współuczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących planowania i zarządzania opieką zd
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 15,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!