ikona pliku doc

podstawy pielęgniarstwa notatki

wykład


  155 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 155
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 40.50 kB.


PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA
Pielęgnowanie wg V. Henderson to asystowanie człowiekowi choremu lub zdrowemu w podejmowaniu tych wszystkich aktywności, które mają znaczenie dla zachowania zdrowia, powrotu do zdrowia albo dla zapewnienia spokojnej śmierci, a które mógłby wykonywać sam, gdyby miał potrzebną ku temu siłę, wolę albo wiedzę. Pomoc winna być świadczona w taki sposób, aby człowiek mógł uzyskać niezależność tak szybko, jak jest to tylko możliwe.
Proces pielęgnowania wg J. Górajek-Jóźwik - pielęgniarstwo zindywidualizowane jest propozycją opieki pielęgniarskiej, w której dochodzi do rozpoznania stanów biologicznego, psychicznego, społecznego, kulturowego i duchowego, podejmowania celowych i planowych działań przyczyniających się do utrzymania lub zmiany dotychczasowego stanu zdrowia oraz oceniania uzyskanych wyników.
Cechy procesu pielęgnowania:
pielęgnowanie całościowe - obejmujące człowieka jako istotę złożoną, funkcjonującą w ściśle powiązanych ze sobą sferach: biologicznej, psychicznej, społecznej, uwzględniając elementy duchowe i kulturowe
pielęgnowanie celowe i planowe - pielęgniarka w oparciu o plan opieki, realizuje cele opieki sformułowane dla indywidualnego podmiotu opieki
pielęgnowanie ciągłe i dynamiczne - oznacza konsekwentne przechodzenie od etapu do etapu oraz od fazy do fazy
Etapy procesu pielęgnowania:
I rozpoznanie (stanu pacjenta i środowiska)
Fazy:
1) gromadzenie danych:
- żródła pozyskiwania danych (pacjent, rodzina pacjenta, osoby bliskie pacjentowi)
- metody gromadzenia danych (obserwacja pacjenta, wywiad, pomiar, analiza dokumentacji)
-zakres i charakter gromadzonych danych (z zakresu sfery biologicznej, psychicznej i społecznej)
2) analizowanie, syntetyzowanie danych
3) formułowanie rozpoznania pielęgniarskiego - diagnoza pielęgniarska
II planowanie (opieki nad pacjentem i jego środowiskiem)
Fazy:
1) ustalenie celów pi
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 40.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!