ikona pliku doc

Podstawy pielegniarstwa notatki

wykaz zagadnień do egzaminu z podstaw pielęgniarstwa


  155 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 155
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 463.00 kB.


Wykaz zagadnień do zaliczenia Podstaw Pielęgniarstwa (rok 2005/2006)
      Podaj definicję – pielęgniarstwo, pielęgnowanie, pielęgniarka.
      Pielęgniarstwo – zawód o charakterze opiekuńczym, którego działalność praktyczna oparta jest na wiedzy weryfikowanej praktyką i teorią; działalność praktyczna realizowana jest na rzecz osób, rodzin, określona jako dyscyplina naukowa.
      Pielęgnowanie – profesjonalna pomoc i towarzyszenie człowiekowi lub grupie ludzi w zdrowiu i chorobie, kształcenie u nich umiejętności do samodzielnej opieki.
      Pielęgniarka – osoba mająca wykształcenie pielęgniarskie po ukończeniu obowiązującego w Polsce programu szkoły pielęgniarskiej. Jest kompetentna do podejmowania decyzji dotyczących pielęgnowania. Samodzielna, niezależna w swoim zawodzie.
      Wymień funkcje zawodowe pielęgniarki realizowane na rzecz podmiotu opieki. Omów zadania pielęgniarki wynikające z jednej z nich /wybranej/.
Funkcje zawodowe pielęgniarki:
      promowania zdrowia
      profilaktyczna
      wychowawcza
      terapeutyczna
      rehabilitacyjna
      opiekuńcza
      Scharakteryzuj zadania pielęgniarki wynikające z pełnienia funkcji pośredniej.
      Kształcenia – to zadania związane z procesem kształcenia własnego oraz przedstawicieli zawodu na każdym poziomie a także doskonalenie zawodowe i specjalizacje.
To inwestowanie we własny rozwój zawodowy (np. udział w kursach, szkoleniach, kontynuowanie nauki na studiach wyższych, podyplomowych).
Współudział w procesie adaptacji nowych pracowników.
Współudział w tworzeniu planów i programów kształcenia i doskonalenia pielęgniarek.
      Zarządzania – to planowanie i organizowanie zespołów pielęgniarskich na potrzeby ważnych kategorii odbiorów i warunków, w jakich opieka jest realizowana.
Planowanie i organizowanie pracy własnej i zespołów pielęgniarskich.
Podejmowanie decyzji dotyczących służb pielęgniarskich.
Projektowanie działań, koordynowanie ich wykonania.
      Naukowo – bada
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 463.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!