ikona pliku doc

Podstawy Pedagogiki Resocjalizacyjnej notatki

Wykład z Podstaw Pedagogiki Resocjalizacyjnej


  770 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 770
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 88.50 kB.


Pedagogika Resocjalizacyjna jest to nauka o wychowaniu jednostek niedostosowanych społecznie uwzględniając aspekt naprawczy, uwzględnia się dwa aspekty wychowania jednostek niedostosowanych społecznie: - aspekt naprawczy - aspekt profilaktyczny uwzględniając te dwa aspekty wychowania jednostek niedostosowanych społecznie można powiedzieć ze pedagogika resocjalizacyjna jest to nauka o wychowaniu jednostek niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Od 1971 roku rozpoczęła się rozwijać jako samodzielna dyscyplina, i można stwierdzić iż jest stosunkowo młoda dyscyplina naukowa. wychowaniem jednostek niedostosowanych społecznie głównie dzieci i młodzieży zajmowała się pedagogika specjalna, czyli nauka o wychowaniu jednostek z różnymi odchyleniami od norm. W 1971 ukazała się pierwsza teoretyczna praca na temat Pedagogiki Resocjalizacyjnej autorami tej pracy byli Czesław Czapów oraz Stanisław Jedlewski, którzy w pracy tej zebrali dotychczasowa wiedze dotycząca niedostosowania społecznego, wychowania jednostek niedostosowanych społecznie, oraz stworzyli pewna spójna całość. W pracy tej spełnili 3 warunki jakie są niezbędne do tego żeby taka dyscyplina mogła być samodzielna dyscyplina naukowa: 1. Nadali nazwę tej nowej dyscyplinie ?Pedagogika Resocjalizacyjna?. 2. Określili przedmiot badań, zainteresowań pedagogiki resocjalizacyjnej. Przedmiotem badań pedagogiki resocjalizacyjnej jest wychowanie jednostek niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 3. Określili metody badań którymi posługiwać się będzie ta nowa dyscyplina naukowa jaka jest pedagogika resocjalizacyjna. Rozwój Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Polsce: Dokumentem regulującym sprawy związane z resocjalizacja osób nieletnich czyli w wieku od 13 do 21 r.ż. jest ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustalona przez sejm 26 października 1982r., wtedy kiedy już
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 88.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!