ikona pliku doc

Podstawy organizacji i zarządzania notatki

Materiał do nauki


  411 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 411
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 87.50 kB.


ORGANIZACJA ? grupa ludzi, pracujących razem w ustrukturyzowany sposób dla osiągnięcia celów. SYNERGIA ? współdziałające czynniki dają wypadkowy wynik większy niż suma skutków wywołanych przez każdy czynnik z osobna. Jest główną racją istnienia organizacji. ZARZĄDZANIE ? proces świadomego i ciągłego kształtowania organizacji. To proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania pracy członków organizacji oraz wykorzystywania wszystkich dostępnych zasobów organizacji do osiągnięcia stojących przed nią celów. MENEDŻEROWIE ? ludzie odpowiedzialni za ukierunkowanie wysiłków zmierzających do osiągnięcia celów organizacji. SKUTECZNOŚĆ ? uzyskiwanie powodzenia w działaniu. SPRAWNOŚĆ ? wykorzystywanie zasobów mądrze i bez niepotrzebnego marnotrawstwa. MODEL KIEROWNICZY ? koncepcja kierowania odnosząca się do całej organizacji. Podstawowymi elementami modelu kierowniczego są: funkcje kierownicze, style kierownicze i techniki zarządzania. Model kierowniczy to opis pracy kierownika. Każdy kierownik realizuje funkcje kierownicze dobierając odpowiednio technikę zarządzanie i przyjmując stosowny styl kierowania. Styl kierowania to całokształt sposobów oddziaływania kierownika na podwładnych PROCES ZARZĄDZANIA ? to: 1. Planowanie i podejmowanie decyzji ? określanie celów organizacji i decydowanie o najlepszym sposobie ich osiągnięcia. Pomagają utrzymać sprawność zarządzania. 2. Organizowanie ? określanie najlepszego sposobu grupowania typów działań i zasobów. 3. Przewodzenie (kierowanie ludźmi) ? motywowanie załogi do pracy w interesie organizacji. 4. Kontrolowanie ? obserw. i wprowadzanie korekt do bieżących działań dla ułatwienia realizacji celów. SZKOŁA KLASYCZNA ? (1890) 1. Naukowa organizacja pracy ? ( F. Taylor, H. Ford ) zajmowała się poprawą efektywności i metod pracy pojedynczego robotnika. Główne założenia to: - dążeni
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 87.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!