ikona pliku pdf

Podstawy chemi analitycznej notatki

Może się komuś przyda


  465 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 465
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 60.03 kB.


PODSTAWY CHEMII ANALITYCZNEJ (wykład kursowy) 1. WPROWADZENIE: Chemia Analityczna. Analityka chemiczna. Analiza jakościowa i ilościowa. Równowagi jonowe, zapis jonowy równań reakcji. Stężenia całkowite i równowagowe, aktywności. 2. RÓWNOWAGI PROTOLITYCZNE: Skala pH i pOH. Teoria mocnych elektrolitów. Teoria Bronsteda. Środowisko wodne reakcji, efekt wyrównujący i różnicujący rozpuszczalnika. Mocne kwasy i zasady. Słabe kwasy i zasady, stałe i stopnie dysocjacji, prawo rozcieńczeń Ostwalda. Kwasy i zasady wieloprotonowe, amfotery. Bufory, metody otrzymywania, właściwości, zakres buforowania, pojemność buforowa. 3. KOMPLEKSY: Pojęcie jonu centralnego, ligandu i wiązania koordynacyjnego. Stopniowe tworzenie kompleksów, stałe opisujące równowagi kompleksowania. Formy dominujące (ułamki molowe). Współczynniki reakcji ubocznych (warunkowe stałe trwałości). Wpływ pH na reakcje kompleksowania. Ligandy kleszczowe i wielokleszczowe, kompleksony, bufory metali. 4. ELEKTROLITY TRUDNOROZPUSZCZALNE: Równowaga heterofazowa, rozpuszczalność, strącanie, roztwór nasycony. Rozpuszczalność molowa i iloczyn rozpuszczalności. Wpływ jonów wspólnych i obcych z osadem na rozpuszczalność. Wpływ pH i kompleksowania na rozpuszczalność (w tym amfoteryczność). Warunki strącania osadu, iloczyn stężeń, kolejność i całkowitość strącania, przemiany osad-osad. 5. REAKCJE RED-OKS: Zapis jonowy, reakcje połówkowe. Równanie Nernsta, skala potencjałowa, potencjał półogniwa, potencjał standardowy, związek ze stała równowagi, określenie kierunku reakcji. Wpływ pH, kompleksowania i powstawania osadów na przebieg reakcji red-oks i ich potencjały, ogniwa I i II rodzaju. 6. WPROWADZENIE DO ANALIZY: Próbka, próba, obserwacja, wynik, wniosek. Analiza sucha (płomień, perły, rozkład termiczny). Analiza mokra (rozpuszczanie i roztwarzanie próbki, wnioski przy analizie soli minerałów i stopów). Analiza wybiórcza (czułoś
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 60.03 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!