plik doc

egzamin z automatyki

pytania i odpowiedzi na egzamin z przedmiotu automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Wyjaśnij pojęcia: Sygnał –Sygnałem w automatyce nazywamy dowolną wielkość fizyczną, będącą funkcją czasu i wykorzystywaną do przenoszenia informacji. Informacja może być zawarta w wielkości lub kształcie przebiegu sygnału. Sygnałem może być prąd, napięcie, częstotliwość, ciśnienie, wydatek, przesunięcie liniowe i kątowe, wartość siły. Sygnał to inaczej nośnik informacji. Sygnały znormalizowane:...

plik doc

Urządzenia Automatyki II

Pytania i odpwiedzi z Urządzeń Automatyki II
1.Scharakteryzuj moduły pomiarowo-sterujące firmy Advantech. Podaj parametry modułów: Adam 4060, Adam 4017, Adam 4021. Charakterystyka: Moduły kontrolno pomiarowe ADAM firmy Advantech to zespół niewielkich, inteligentnych urządzeń umożliwiających połączenie przetworników pomiarowych i elementów wykonawczych z komputerowym systemem sterowania nadrzędnego. Każdy moduł ADAM wyposażony jest w mikroprocesor sterujący, który komunikuje się z systemem...

plik doc

Sprawozdanie TMM przekładnie obiegowe O-2

Sprawko z SAM 6.0
13.01.2009r Sprawozdanie z projektu O-2. Cel projektu: Znalezienie trajektorii punktu C . Wyznaczyć przebieg prędkości punktu C v c (fJ) Wyznaczenie przebiegów prędkości kątowych v 2 (fJ) i v 3 (fJ). Wyznaczenie przełożenia i 2J Trajektoria punktu C Rysunek 1: Mechanizm narysowany w programie SAM 6.0. Trajektoria wyznacza okrąg o promieniu równym długości członu CD. (0,45 m) r 1. = 0,15 m r 2. = 0,3 m Parametry silnika przy...