ikona pliku doc

podstawowe pojęcia z informatyki notatki

krótkie, podstawowe definicje z informatyki


  330 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 330
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 41.50 kB.


DEFINICJE Z INFORMATYKI Adres IP Niepowtarzalna kombinacja liczb oddzielonych kropkami, przypisana każdemu komputerowi w Internecie i odpowiadająca jego nazwie domenowej. ActiveX Standard firmy Microsoft budowania programów z bloków, zwanych obiektami. Umożliwia uruchamianie programów na stronach WWW. Adres poczty elektronicznej (email address) Indywidualny adres internetowy, na który wysyła się pocztę elektroniczną. Ma postać utworzoną według wzoru: user@host, gdzie user to nazwa użytkownika, a host - nazwa serwera pocztowego. adware Rodzaj oprogramowania, które w pełnej, funkcjonalnej wersji udostępniane jest za darmo, a którego autor/producent otrzymuje wynagrodzenie za reklamy zlecane przez sponsorów, wyświetlane najczęściej w oknie programu Anonimowy serwer FTP (anonymous FTP server) Komputer z ogólnodostępnym archiwum plików, który może przyjmować słowo "anonymous" jako nazwę login oraz adres poczty elektronicznej jako hasło. Aplet Mały program komputerowy napisany w języku Java, może być wykorzystywany na stronach WWW. Artykuł Wiadomość wysłana do grupy dyskusyjnej, tak by mógł ją przeczytać każdy zaglądający do tej grupy. ASCII (American Standard Code for Information Interchange) Format tekstowy rozpoznawany przez wszystkie komputery, nazywa się go również "zwykłym tekstem" (plain tekst). BCC (Blind carbon copy - ukryte kopie kalkowe) Osoba, której adres podajemy w polu BCC przy wysyłaniu korespondencji, otrzyma kopię wysyłanej wiadomości, przy czym inni dostający ten sam list nic o tym nie będą wiedzieć. Bezpieczna paleta kolorów (Web-safe colors) ilość barw używana do wyświetlania stron WWW w komputerach dysponujących 256 kolorami. Pozwala zachować identyczny wygląd stron na wszystkich systemach i przeglądarkach. Bit Podstawowa jednostka informacji. Może przybierać dwie wartości: włączony i wyłączony, symbolizowane przez 0 i 1. R
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 41.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!