ikona pliku doc

Podstawowe pojęcia z ekologii notatki

Podstawowe pojęcia z ekologii


  90 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 90
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 70.50 kB.


Ekosystem stanowi funkcjonalną całość w której zachodzi wymiana materii między biocenozą a biotopem. Stanowi największą funkcjonalną jednostkę biosfery. Cały świat może być uznany za jeden wielki ekosystem. Biocenoza ogół organizmów występujących na danym obszarze powiązanych ze sobą w jedną całość różnymi zależnościami współwystępujących w określanym miejscu i czasie. Biotop nieożywione elementy tego obszaru np. powietrze woda podłoże tj środowisko zewnętrzne.
Organizm istota żywa charakteryzująca się procesami życiowymi przede wszystkim przemianą materii której części składowe tworzą funkcjonalną całość zdolna do samodzielnego życia. Gatunek zbiór populacja złożona z osobników mających podobne cechy które są przekazywane płodnemu potomstwu. Jednostka biologiczna dysponująca wspólną pulą genów. Populacja zespół organizmów jednego gatunku żyjących równocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na siebie wpływających zdolnych do wytwarzania płodnego potomstwa. Cechy populacji: Rozrodczość-wrodzona zdolność populacji do wzrostu jej liczebności drogą rozrodu. Nie jest stałą i zależy od wielkości oraz składu populacji, oddziaływań między osobnikami i warunków środowiska.
Śmiertelność liczba osobników populacji ginąca w określonej jednostce czasu faktycznie istniejącej w badanej populacji. Zagęszczenie liczba osobników przypadających na jednostkę powierzchni terenu. Można ją definiować podając biomasę osobników na jednostkę powierzchni terenu. W wielu przypadkach zamiast jednostki powierzchni podaje się jednostkę objętości powietrza lub wody dla organizmów żyjących w tych środowiskach. Małe zwierzęta występują na ogół w większych zagęszczeniach niż duże. Liczebność liczba osobników w populacji zasiedlających dany obszar. Zmiany liczebności zależą od liczby osobników przybywających do populacji przez rozród i imigrację, licz
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 70.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!