ikona pliku docx

podstawowe pojęcia turystyki wiejskiej notatki

podstwowe pojecia turystyki wiejskiej


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 19.70 kB.


Temat: Podstawowe pojęcia turystyki i turystyki wiejskiej.

Turystyka wiejska ma coraz to więcej zwolenników na całym świecie. Tenże trend w turystyce jest głównie uprawiany w krajach bardziej rozwiniętych. Turystyka wiejska polega na wyrwaniu się człowieka z ogromnych aglomeracji miejskich na łono natury, jakim bez wątpienia jest wieś. W takich miejscach człowiek zapomina o codziennych troskach i miejskim zgiełku. Czasem wystarczy spędzić na wsi tydzień by z powrotem naładować swoje akumulatorki na dalsze ciężkie dni pracy. Turystyka wiejska to nie tylko obcowanie od miejskich bolączek. To także kontakt z przyrodą i zwierzyną, z którą nie mamy do czynienia w mieście. Na wsi możemy pojeździć konno, pospacerować po łąkach a także spróbować przetworów domowej roboty. Dlatego na tą formę odpoczynku decyduję się coraz to większa ilość ludzi. Takie miejsca są bardzo często wolne od nowoczesnych dobrodziejstw techniki takich jak telefon komórkowy czy Internet. Wyjeżdżając na wieś możemy w stu procentach zapomnieć się dłuższy okres czasu. Na szczęście coraz więcej gospodarstw rolniczych stawia na agroturystykę, gdyż widzą, jakie jest na nią zapotrzebowanie. Rywalizacja o klienta sprawia, że warunki, w których będziemy przebywać wzrastają każdego roku.

Najszerszym pojęciem obejmującym zjawiska związane z rozwojem turystyki na terenach pozamiejskich jest turystyka wiejska. Turystyka wiejska definiowana jest jako "formy turystyki, które występują na obszarach wiejskich, są dostosowane do istniejących tam warunków i umożliwiają racjonalne wykorzystanie istniejących zespołów miejscowych "(Tkaczuk, Dębniewski 1997.  Szerzej rozwijający to pojecie jest definicja prezentowana przez M.Drzewieckiego "…turystyka wiejska stanowi formę rekreacji odbywającej się na obszarze prawdziwej wsi i obejmuje wielorakie rodzaje aktywności rekreacyjnej związane z przyrodą, wędrówkami, turystyką zdrowotną, krajoznawczą, kulturową i etniczną, które bezpośrednie wykorzystuje zasoby i walory wsi". W następnych etapach występuje podział na jej formy: wypoczynkową, specjalistyczną oraz krajoznawczą. W wielkim skrócie, agroturystyka jest formą turystyki wiejskiej związanej z rolnictwem. Szczegółowiej jej koncepcje przedstawił wcześniej wymieniony przeze mnie autor, który agroturystykę rozumie jako "formy wypoczynku, które realizowane są na terenach wiejskich o charakterze rolniczym, oparte o bazę noclegową i aktywności rekreacyjne związane z gospodarstwem rolnym lub równoważnym". Definicja ta pozwala wyłączyć te rodzaje wypoczynku nie związane z otoczeniem czynnego gospodarstwa rolnego, czyli także wypoczynek w pensjonatach wiejskich.

Biorą pod uwagę obydwie definicje można posumować jako, agroturystyka (village, farm tourism) to organizowanie pobytu turystom w gospodarstwie wiejskim. Natomiast turystyka wiejska (countryside tourism) jest pojęciem znacznie szerszym i obejmuje ogół wszystkich zjawisk turystycznych zachodzących na obszarach wiejskich. Turystyka wiejska oraz agroturystyka czasami utożsamiana jest z turystyką alternatywną lub nawet ekoturystyką. Jednak moim zdaniem pojęcia te nie są równoznaczne. Ekoturystyka podkreśla związek ze środowiskiem przyrodniczym, natomiast turystyka wiejska oraz agroturystyka akcentuje związek za środowiskiem wiejskim, czyli kulturowym.

W obecnych czasach w Polsce wszelkie normy warunków świadczenia usług turystycznych określa Ustawa o usługach turystycznych. Natomiast warunki dotyczące baz noclegowych w agroturystyce określa nowelizacja ustawy z 2004 roku gdzie czytamy „Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawienie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, o których mowa w art. 45 pkt.4, oraz wymagania określone w ust.1 pkt.2”. Konsekwencją tej nowelizacji jest wprowadzenie szeregów wymogów dla gospodarstw agroturystycznych m.in.: obowiązek zgłoszenia obiektu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta) właściwego ze względu na położenie obiektu,  przestrzeganie minimalnych wymagań co do wyposażenia, przestrzeganie wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych oraz innych, określonych odrębnymi przepisami.

Ustawa ta wprowadza również definicję turysty określanego jako ,, osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nie przekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez 1 noc. Oferowane zakwaterowanie wyznacza standardy oraz określa jakość prezentowanej bazy noclegowej.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 19.70 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!