ikona pliku pdf

Podstawowe pojęcia psychologii ogólnej notatki

Elementarne pojęcia z psychologii ogólnej wraz z charakterystyką.


ocena: 4.0, 9
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 165,66 kB.


PSYCHOLOGIA


1.Odbieranie wrażeń a spostrzeganie.
WRAŻENIA - podstawowy proces poznawczy. Elementarny i jednorodny proces poznawczy powstający pod wpływem jednego bodźca jednego rodzaju. Dając odzwierciedlenie pojedynczej cechy przedmiotu np.: barwa, dźwięk, smak. Wrażenia różnią się od siebie czterema cechami:

  • charakterem
  • intensywnością
  • jakością
  • czasem trwania

SPOSTRZEGANIE czy też po prostu percepcja – późniejszy, aktywny proces, polegający na "interpretacji danych zmysłowych z wykorzystaniem wskazówek kontekstualnych, nastawienia i wcześniej nabytej wiedzy". Wymienia się tutaj m.in. następujące zagadnienia:

  • różnicowanie 

ROZPOZNAWANIE kategoryzacja percepcyjna orientacji, np. gdy widzimy jakieś zwierzę, możemy je zaklasyfikować jako psa, ponieważ wcześniej mieliśmy do czynienia z innymi przedstawicielami tego gatunku. Odbieramy bodźce wzrokowe (wygląd psa), czy też słuchowe (szczekanie) a nasz mózg prowadzi nas do odpowiedniej „szuflady” – dzięki temu rozumiemy dany obiekt. W tym podejściu to, do jakiej kategorii zaliczymy dany obiekt, jest zależne od sumy cech które w nim zauważymy. Oczywiście ten proces dzieje się automatycznie i jest dla człowieka niezauważalny. W każdej sekundzie jesteśmy bombardowani przez tysiące bodźców, a to jak je wszystkie rozumiemy zależy od tego procesu.


2.Czym jest zjawisko stałości spotrzegania rodzaje i przykłady. Czym są złudzenia, przykłady.
ZJAWISKO STAŁOŚCI SPOSTRZEGANIA spostrzeżenie nie ulega zmianom (albo mniejszym zmianom) niż bodźce proksymalne – np. otwierające się drzwi widzimy jako prostokąt w każdym ich położeniu (stałość jasności: oświetlony węgiel i biała kartka w piwnicy)
Stałość spostrzeżeń wyraża się w 3 formach:

  1. stałość wielkości- polega na spostrzeganiu przedmiotów w ich normalnych rozmiarach bez względu na odległość w jakiej się znajdują.
  2. stałość kształtu- pojawia się w tendenc
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 165,66 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!