ikona pliku doc

Podopieczny przewlekle chory. Planowanie działań w domu. notatki

Podopieczny przewlekle chory. Planowanie działań w domu, wsparcie dla chorego, organizacja opieki.


  1580 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1580
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 67,00 kB.


Podopieczny przewlekle chory. Planowanie działań w domu, wsparcie dla chorego, organizacja opieki. Każdy ubezpieczony ma prawo wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej spośród pielęgniarek ubezpieczenia zdrowotnego, które zawarły kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wyboru dokonuje się poprzez złożenie deklaracji o wyborze lekarza, pielęgniarki i położnej. Wyboru pielęgniarki można dokonać nie więcej niż dwa razy w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku każdej kolejnej zmiany trzeba uiścić opłatę w wysokości 80 złotych. Nie dotyczy to w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, zaprzestania udzielania świadczeń przez wybraną pielęgniarkę oraz innych przyczyn niezależnych od woli świadczeniobiorcy. Jednym z celów pielęgniarskiej opieki środowiskowej jest objęcie opieką obłożnie i przewlekle chorych w domu, ponieważ wymagają udzielenia im systematycznych świadczeń zdrowotnych o charakterze higieniczno? pielęgnacyjnych bez konieczności hospitalizacji chorego oraz zapewnienia mu całodobowej opieki w zakładzie pielęgnacyjno? opiekuńczym. Głównym założeniem powyższej opieki jest zapewnienie jak najdłuższego pobytu chorego w jego własnym środowisku rodzinnym. Według Narodowego Funduszu Zdrowia pielęgniarka środowiskowa osobom przewlekle chorym musi przede wszystkim zapewnić: Świadczenia higieniczno ? pielęgnacyjne adekwatne do potrzeb chorego; Opiekę pielęgnacyjno ? higieniczną w odpowiednim zakresie oraz jakości; Edukację oraz informować rodzinę oraz osoby sprawujące opiekę nad chorym o jego potrzebach; Wskazaniem do objęcia opieką przez pielęgniarkę środowiskową są pacjenci z następującymi chorobami przewlekłymi: Schorzenia neurologiczne: Przebyty udar mózgu z towarzyszącym niedowładem lub porażeniem; Choroby naczyń mózgowych; Stwardnienie rozsiane; Choroba Parkinsona; Rozmiękanie mózgu (encephalomalacia); Przebyty uraz kręgosłupa
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 67,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!