ikona pliku doc

POChP notatki

Interna


  907 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 907
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 293,50 kB.


PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA
CHOROBA PŁUC

Praca zaliczeniowa z przedmiotu
INTERNA I PIELĘGNIARSTWO
INTERNISTYCZNE

WSTĘP
Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest najczęstszą przewlekłą chorobą płuc i jedną z najczęstszych chorób przewlekłych w Polsce. POChP jest też czwartą przyczyną zgonu. Zgon poprzedzony jest wieloletnim inwalidztwem oddechowym, utratą możliwości samodzielnego życia i obezwładniającą, nasilającą się z upływem lat, dusznością podczas wysiłku. Koszty leczenia zaawansowanych postaci choroby są duże.
Poszukiwane są drogi poprawy sytuacji. Jedną z nich mogłoby być wczesne rozpoznawanie i zapobieganie postępowi choroby. Zanim podejmie się decyzję o badaniach przesiewowych dla wykrycia jakiejś choroby, musi ona spełniać kilka kryteriów. 1) Choroba skraca życie dotkniętego nią chorego. 2) Choroba jest częsta i szansa jej wykrycia w badaniu przesiewowym jest duża. 3) Istnieje szeroko dostępna metoda rozpoznawania choroby w jej bezobjawowym okresie. 4) Leczenie choroby w okresie bezobjawowym jest skuteczniejsze niż leczenie zaawansowanych postaci.
POChP jest chorobą spełniającą wszystkie te warunki. POChP skraca życie. POChP jest bardzo częstą chorobą, co dziesiąty dorosły choruje na POChP. Badanie spirometryczne pozwala rozpoznać chorobę w jej wczesnym stadium. Zaprzestanie palenia tytoniu hamuje postęp choroby.
1. Definicja
„Przewlekła obturacyjna choroba płuc” (POChP) charakteryzuje się słabo odwracalnym, postępującym zmniejszeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe, które rozwija się u osób mających zwykle objawy kliniczne przewlekłego zapalenia oskrzeli (PZO) i/lub rozedmy płuc. W badaniu spirometrycznym stosunek FEV1/FVC jest mniejszy od 70%. Zmniejszenie przepływu powietrza związane jest ze zmianami zapalnymi, głównie w obrębie obwodowych dróg oddechowych, które powodują ich zwężenie i są przyczyną patologicznej przebudo
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 293,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!