ikona pliku doc

Platon i jego poglądy notatki

Najważniejsze założenia Platona, materiał zaczerpnięty z W. Tatarkiewicza \"Historia filozofi\". Przydatne informacje.


  246 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 246
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 43.50 kB.


PLATON
Synteza Filozoficzna (dzieło Platona) wyszła z nowej orientacji humanistycznej; w idei i duchu widziała osnowę bytu, była systemem idealistycznym. Orientacja Platona była podwójna: etyczna i matematyczna.
Poglądy:
NAUKA O IDEACH:
      Nowy rodzaj bytu
Platon był realistą, uważał, że jeśli pojęcia zawierają wiedzę, to muszą mieć jakiś przedmiot rzeczywisty. Własnością pojęć jest jedność i stałość. Przedmioty muszą mieć te same własności, co pojęcia. Wszystkie rzeczy, jakie znamy z doświadczenia, właśnie tych cech nie posiadają, są, bowiem złożone i zmienne. Rzeczy nie są przedmiotami pojęć. Platon przyjął, że istnieje byt, który nazwał „ideą”. Ustrój świata jest hierarchiczny, najwyżej stoi idea dobra. Platońskie idee były poza światem materialnym. Rzeczy są zmienne, a idee nie. Istnieją dwa rodzaje bytu: byt poznawany przez zmysły i byt poznawany przez pojęcia, zniszczalny i wieczny, zmienny i nie zmienny, realny i idealny, rzeczy i idee.
      Idee a rzeczy
Bytem są wieczne i niezniszczalne idee. Rzeczy są w stosunku to bytu tylko przelotnymi zjawiskami. Ostateczny wynik rozumowania był taki: nie ma dwóch rodzajów bytu, lecz jest tylko jeden, mianowicie idee. Rzeczy nie dorównując ideom są do nich podobne, są zależne od idei. Idee są wzorami rzeczy. Natura obu światów jest różna, ale układ ten sam.
      Natura idei
Idea jest bytem, ale nie fizycznym ani psychicznym. Nasuwały się dwie możliwości: pojmować idee w sensie logicznym lub religijnym.
NAUKA O DUSZY:
      Funkcja biologiczna duszy
Dusza była czynnikiem życia, bez którego ciało byłoby martwe. Dusza jest tym, co samo wprowadza się w ruch. Dusza jest, jako czynnik życia przeciwieństwem materii, bo materia z natury jest bezwładna, a dusza jest źródłem ruchu. Jest realna, ale nie materialna.
      Funkcja poznawcza duszy
Poznanie jest funkcją duszy, a nie ciała. Ciało i jego zmysły są dla duszy narzędziem pozn
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 43.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!