ikona pliku doc

planowanie pracy terapeutycznej notatki

Podstawowe zagadnienia dotyczące diagnozy, planowania terapii, sposobu realizacji procesu terapeutycznego, ewaluacji


  180 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 180
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 141,00 kB.


Co to jest terapia?
Terapia - z greckiego "terapera" czyli leczenie.
Terapia - system działań stosowanych nie tylko w stosunku do ludzi chorych lecz także jednostek mających wszelkiego rodzaju zaburzenia.
Podmiotem terapii jest zawsze człowiek, często dziecko. W tym przypadku należy zwrócić uwagę na fakt, iż dziecko nie zdaje sobie sprawy z własnych dysfunkcji, nie jest w stanie samodzielnie podjąć decyzji o rozpoczęciu terapii. Dlatego dorośli, a także nauczyciele, wychowawcy mają przed sobą ogromne zadanie - wychwycenie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i odchyleń od normy w zachowaniu dziecka i podjęcie terapii w celu ich usunięcia. W procesie terapii dziecka istnieje potrzeba objęcia nią całego środowiska, w którym ono żyje, gdyż inaczej istnieje groźba, że pozytywne wzorce (np. poprawnego mówienia) zdobyte podczas terapii prowadzonej tylko w szkole nie utrwalą się dziecku (np. w domu rodzinnym dziecko nie będzie słyszało poprawnej mowy itp.). W procesie terapii dziecka istotne jest także prowadzenie zajęć w formie zabawy.
W terapii ważne są cztery elementy:
1. Terapeuta - osoba empatyczna, z umiejętnością nawiązywania stosunków interpersonalnych, komunikatywna, posiadająca odporność na 
niepowodzenia w terapii.
2. Dziecko z zaburzonymi funkcjami.
3. Grupa, czyli zespół którym zajmuje się terapeuta, w którym dzieci różnią się między sobą rodzajem zaburzeń, wiekiem metrykalnym itd. i
oddziaływują na siebie korzystnie.
4. Zadania, a więc to, co musimy zrealizować na podstawie diagnozy.
Wyróżniamy cztery rodzaje oddziaływań terapeutycznych:
1. Aspekt psychoterapeutyczny:|
      kształtowanie postawy uczestnictwa,
      uczenie sposobów pokonywania trudności,
      budowanie wiary we własne siły i umiejętności.
2. Oddziaływanie psychokorekcyjne - są to zabiegi usprawniające określoną funkcję (np.kinezjoterapia, logoterapia itd.).
3. Oddziaływania psychodydaktyczne - czyli s
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 141,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!