ikona pliku doc

plan metodyczny zajec, aborcja notatki

plan metodyczny zajec do konspektu o aborcji


  326 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 326
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 34.50 kB.


OGNIWO
TOK LEKCJI
UWAGI
1. Stworzenie ładu zewnętrznego i wewnętrznego
- przywitanie studentów
- sprawdzenie listy obecności
- wyczytuję listę obecności rozpoczynając od imion
2. Uświadomienie celów i zadań lekcji
- podanie tematu lekcji
- prezentacja celów kształcenia
- przedstawienie planu, według którego będą realizowanie treści kształcenia
- zapisuje temat lekcji na tablicy
- studenci notują- tempo dostosowane do osób notujących
3. Opracowanie nowego tematu
- przedstawienie nowych treści dotyczących:
      definicji pojęć: aborcja, poronienie
      przedstawienie różnic pomiędzy aborcją a poronieniem
      przedstawienie somatycznych i psychicznych skutków aborcji
      zapoznanie z synonimami oraz metodami aborcji
- zaprezentowanie artykułu opisującego studium przypadku opisującego aborcję
- wykładam nowe treści, a studenci je notują
- studenci wysłuchują prezentowany przeze mnie artykuł
4. Utrwalenie nowego materiału
- umożliwienie zadawania pytań dotyczących tematu lekcji
- nauczyciel zadaje pytania:
      Czym różnią się pojęcia aborcja i poronienie?
      Proszę wymienić psychiczne i somatyczne skutki aborcji.
      Proszę podać główne synonimy aborcji oraz jej metody.
- osoba prowadząca zajęcia dzieli grupę studentów na mniejsze, 5-6 osobowe podgrupy i zachęca ich do wymiany ich opinii na temat aborcji i przedstawionego wyznania kobiety, która doświadczyła aborcji
- nauczyciel prosi o wybranie po jednej osobie z każdej podgrupy w celu prezentacji poglądów danej podgrupy na temat przeprowadzonej dyskusji
- jeden z uczniów zapisuje prezentowane poglądy.
- uczniowie zadają pytania pojedynczo
- uczniowie zgłaszają się przez podniesienie ręki
- uczniowie dzielą się na grupy, a po przeprowadzeniu dyskusji wybierają lidera, który prezentuje ich opinie innym uczestnikom lekcji
5. Zakończenie lekcji
- przedstawienie przez nauczyciela zwięzłego podsumowania zajęć
- ocena zaangażowania studentów i wyrażenie uznan
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 34.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!