ikona pliku doc

plan notatki

Imię i nazwisko: .......................................... Anioł, szatan, duch – goście z zaświatów w literaturze. Omów funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach I. Literatura podmiotu 1. Bułhakow Michaił, Mistrz i Małgorzata. Przekł. Andrzej Drawicz, Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1995. ISBN 83-7023-481-X. 2. Goethe Johann Wolfgang, Faust. Przekł. Feliks Konopka, Warszawa, PIW, 1993. ISBN 83-06-02234-3. 3. Herbert Zbigniew, Siódmy anioł. W: Herbert Zbigniew, Poezje, Warszawa, PIW, 1998. ISBN 83-06-02667-5. 4. Mickiewicz Adam, Dziady cz. III, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1998. ISBN 83-08-02805-5. 5. Shakespeare William, Hamlet. Przeł. Maciej Słomczyński, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1999. ISBN 83-08-02876-4. 6. Wyspiański Stanisław, Wesele, Warszawa, WSiP, 1993. ISBN 83-02-05071-7. II. Literatura przedmiotu 1. Ługowska Jolanta, Skawiński Jacek (red.), Anioł w literaturze i w kulturze, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Atut, 2004. ISBN 83-7432-001-X, s. 4-26. 2. Rudwin Maximilian Josef, Diabeł w legendzie i literaturze. Przeł. Jacek Illg, Kraków, Wydawnictwo Znak, 1999. ISBN 83-7006-873-1, s. 1-20. 3. Hasła: Anioł, Szatan, Duch. W: Drabarek Barbara, Falkowski Jacek, Rowińska Izabella, Słownik motywów literackich, Warszawa, Wydawnictwo Kram, 1998. ISBN 83-86075-72-4. III. Ramowy plan wypowiedzi 1. Określenie problemu: Literatura przedstawia najrozmaitsze postacie aniołów, diabłów i duchów. Ich kreacje często zgodne są z tym, co przekazuje wiara i kultura, czasem są zupełnie fantastyczne i zaskakujące. Ci goście z zaświatów to istoty nieodgadnione, stąd są one częstym źródłem dociekań pisarzy i poetów. 2. Kolejność prezentowanych argumentów (treści): a) anioł w wierszu Zbigniewa Herberta Siódmy anioł b) anioł w Dziadach cz. III Adama Mickiewicza c) szatan w Fauście Goethe’go d) szatan w Mistrzu i Małgorzacie Michaiła Bułhakowa e) duch w Hamlecie Williama Shakespeare’a f) duchy w Weselu Stanisława Wyspiańskiego 3. Wnioski a) zainteresowanie postacią anioła, diabła i ducha znane jest od wieków b) goście z zaświatów od zawsze stanowili zagadkę i tajemnicę, a przez to wzbudzali ogólną ciekawość, również wśród artystów c) literatura przedstawia te motywy w różnych funkcjach i w różny sposób, nie istnieje ustalony schemat wizerunku tych postaci d) postacie aniołów, diabłów i duchów stanowią inspirację dla twórców literatury IV. Materiały pomocnicze 1. Aneks z wyborem cytatów


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 80.00 kB.


Anioł, szatan, duch – goście z zaświatów w literaturze. Omów funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach
      Literatura podmiotu
Bułhakow Michaił, Mistrz i Małgorzata. Przekł. Andrzej Drawicz, Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1995. ISBN 83-7023-481-X.
Goethe Johann Wolfgang, Faust. Przekł. Feliks Konopka, Warszawa, PIW, 1993. ISBN 83-06-02234-3.
Herbert Zbigniew, Siódmy anioł. W: Herbert Zbigniew, Poezje, Warszawa, PIW, 1998. ISBN 83-06-02667-5.
Mickiewicz Adam, Dziady cz. III, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1998. ISBN 83-08-02805-5.
Shakespeare William, Hamlet. Przeł. Maciej Słomczyński, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1999. ISBN 83-08-02876-4.
      Wyspiański Stanisław, Wesele, Warszawa, WSiP, 1993. ISBN 83-02-05071-7.
      Literatura przedmiotu
      Ługowska Jolanta, Skawiński Jacek (red.), Anioł w literaturze i w kulturze, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Atut, 2004. ISBN 83-7432-001-X, s. 4-26.
      Rudwin Maximilian Josef, Diabeł w legendzie i literaturze. Przeł. Jacek Illg, Kraków, Wydawnictwo Znak, 1999. ISBN 83-7006-873-1, s. 1-20.
      Hasła: Anioł, Szatan, Duch. W: Drabarek Barbara, Falkowski Jacek, Rowińska Izabella, Słownik motywów literackich, Warszawa, Wydawnictwo Kram, 1998. ISBN 83-86075-72-4.
      Ramowy plan wypowiedzi
      Określenie problemu: Literatura przedstawia najrozmaitsze postacie aniołów, diabłów i duchów. Ich kreacje często zgodne są z tym, co przekazuje wiara i kultura, czasem są zupełnie fantastyczne i zaskakujące. Ci goście z zaświatów to istoty nieodgadnione, stąd są one częstym źródłem dociekań pisarzy i poetów.
      Kolejność prezentowanych argumentów (treści):
      anioł w wierszu Zbigniewa Herberta Siódmy anioł
      anioł w Dziadach cz. III Adama Mickiewicza
      szatan w Fauście Goethe’go
      szatan w Mistrzu i Małgorzacie Michaiła Bułhakowa
      duch w Hamlecie Williama Shakespeare’a
      duchy w Weselu Stanisława Wyspiańskiego
      Wnioski
      zainteresowanie postacią anioła, diabła i ducha znane jest od wie
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 80.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!