ikona pliku doc

Plaanowanie działalności - szczegółowa ściąga notatki

planowanie, rodzaje planowania, zasady planowania oraz metody, organizacja planowania....etc


  234 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 234
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 83.50 kB.


PLANOWANIE 1.Planowanie odgrywa istotną rolę w procesie podejmowania decyzji. 2.Istotą planowania jest rozpoznanie przyszłości i określenie w dokumencie zwanym planem zadań oraz środków potrzebnych do realizacji przyszłych działań gospodarczych określonej jednostki (potrzeba planowania w przedsiębiorstwie aby ustalić czynności i funkcje jednostki gospodarczej jako całości w celu osiągnięcia zakładanego celu) 3.Rodzaje planowania: a)operatywne-(bieżące wykonawcze)- to podstawowy element org.pracy wewnątrz danej jednostki; obejmuje krótki czas np. miesiąc, dekadę, dzień; ustala bezpośrednio zadania dla wykonawców różnego szczebla np. zakłady , wydziały; wyznacza zadania wyróżnione w jednostkach rzeczowych, niezbędne zasoby do ich realizacji oraz określa terminy ich wykonania b)taktyczne- charakter problemowy, podstawa sporządzania biznesplanu; określa zadania w formie ogólnej dla całej jednostki gospodarczej; obejmuje okres dłuższy- do jednego roku; wyodrębnia się części: a)techniczna-np.zmiana techniki i technologi wytwarzania produktów; b)finansowa np.wysokość kapitału własnego i obcego c)strategiczne- okres czasu powyżej 1 roku; dotyczy istoty zmian wielkości jedn.gosp., jej działalności i struktury np.rozbudowa jednostki, zmiana kanałów produkcji 4.Zasady planowania- zasady dotyczą planowania, oznaczają normy i reguły postępowania w tworzeniu planów oraz ich realizacji. 5.Rodzaje zasad: a)realność planu; b)alternatywnych rozwiązań-różne metody doch. do celu; c)koncentracji-łączenie określonych zadań i czynności przez odpowiednio dobrane zespoły wykonawcze; d)gospodarności (maksymalizacja zysków, minimalizacja kosztów) e)elastyczność- plan możemy zmienić; f) podstawowego ogniwa- określenie w planie najważniejszych zadań decydujących o wynikach działania i zapewnienie środków na ich wykonanie. 6.Metody planowania- techniki- to sposoby ustalania wielkości i wskaźni
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 83.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!