ikona pliku doc

PKM ściąga Niedziela notatki

Ściąga z PKMu od Niedzieli


  104 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 104
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 69.77 kB.


Nośność spoczynkowa łożyska (oznaczona symbolem Co) jest obliczana na podstawie dokumentu R76 i odnosi się do łożysk, które obracają się bardzo wolno (do 10 obr/min) lub wychylają się w niewielkich granicach. W tych przypadkach nie zachodzi zmęczeniowe zużycie powierzchni pracujących, a dopuszczalne obciążenie łożyska jest ograniczone wielkością wywołanego odkształcenia plastycznego w miejscach styku części tocznych z bieżniami. Pod pojęciem nośności spoczynkowej należy rozumieć takie obciążenie, które wywołuje łączne odkształcenie plastyczne stykających się powierzchni równe 0,0001 średnicy części tocznej. W przypadku łożysk poprzecznych i skośnych, obciążenie to powinno działać statycznie i ściśle prostopadle do osi.
Nośność ruchowa łożyska (oznaczona symbolem C) odnosi się do łożyska, w którym pierścienie obracają się względem siebie i są poddane pewnemu obciążeniu. Nośność ruchowa łożyska jest to wyrażona w niutonach, wartość obciążenia, przy którym łożysko osiągnie trwałość równą 1 mln obrotów. W przypadku łożysk poprzecznych i skośnych, obciążenie powinno być stałe i działać w płaszczyźnie prostopadłej do osi. Dla łożysk wzdłużnych kierunek stałego obciążenia powinien być wzdłuż osi. Wartości nośności ruchowej są obliczane na podstawie wzorów ISO zawartych w dokumencie R281.
4. Nośność ruchoma C-określa obciążenie które łożysko może przenieść przy min. Trwałości równej 1mln obrotów
5. Nośność spoczynkowa Co- jest to zdolność do przenoszenia obciążeń przez łożysko będące w spoczynku lub obracające się z prędkością n10obr/min
Współczynnik bezpieczeństwa n - stosowana w inżynierii liczba niemianowana mówiąca, ile razy naprężenie σ występujące podczas normalnej pracy konstrukcji jest mniejsze od naprężenia niebezpiecznego σn.
E – współczynnik sprężystości wzdłużnej
Rn – maksymalne napr
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 69.77 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!