ikona pliku doc

Pkm pytania notatki

Wymagania PKM


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 49.50 kB.


Zagadnienia obowiązujące na egzaminie teoretycznym z PKM
dla studentów specjalności Inżynieria Mechaniczna PWSZ w roku akad. 2011/2012
      Obciążenia mechaniczne, rodzaj i charakter, wielkości je charakteryzujące (Pm, Pa, , R).
      Przebiegi modelowe obciążenia.
      Rodzaje naprężeń i nacisków: nominalne, rzeczywiste, dopuszczalne, graniczne.
      Skutki obciążeń a własności tworzywa.
      Złom doraźny i zmęczeniowy.
      Kryteria stereomechaniczne przy obciążeniach statycznych i zmiennych.
      Wpływ wielkości przedmiotu na naprężenia graniczne.
      Działanie karbu – spiętrzenie naprężeń, obliczanie spiętrzonego naprężenia.
      Rozkład naprężeń w próbce z karbem – przy obciążeniu osiowym i zginaniu.
      Współczynniki: kształtu k, działania karbu k, stanu powierzchni p., wrażliwości materiału k, spiętrzenia naprężeń .
      Karby wielokrotne, sumowanie działania karbów.
      Karby odciążające.
      Wpływ stanu powierzchni elementu na wytrzymałość zmęczeniową.
      Wpływ naprężeń własnych (zgniot, obróbka cieplna) na wytrzymałość zmęczeniową.
      Wykres Wöhlera – wytrzymałość zmęczeniowa okresowa i granica zmęczenia.
      Pojęcie rzeczywistego współczynnika bezpieczeństwa .
      Wyznaczanie naprężeń dopuszczalnych przy obciążeniach stałych.
      Zbiorczy wykres wytrzymałości zmęczeniowej Haigha (Serensena).
      Sposoby przejścia od naprężeń roboczych do naprężeń granicznych.
      Weryfikacja współczynnika bezpieczeństwa  graficznie i analitycznie na podstawie zbiorczych wykresów wytrzymałości zmęczeniowej.
      Wyznaczanie naprężeń dopuszczalnych za pomocą wykresów zmęczeniowych.
      Klasyfikacja połączeń maszynowych.
      Spoina jako karb strukturalny i geometryczny.
      Wpływ postaci złączy spawanych na spiętrzenie naprężeń.
      Zasady obliczania połączeń spawanych w budowie maszyn – przekroje obliczeniowe.
      Porównanie własności wytrzymałościowych spoiny czołowej i pachwinowej – mode
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 49.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!