ikona pliku docx

pielęgnowanie pacjenta z gózem mózgu notatki

Proces pielęgnowania pacjenta z guzem mózgu


ocena: 4.0, 9
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 18.53 kB.


Lp.
Diagnoza pielęgniarska
Cel opieki
Planowane interwencje
Realizacja opieki (+/-)
Ocena podjętych działań
1.
Silny napadowy ból głowy.
Zniwelowanie bólu

Minimalizacja incydentów napadu bólu
- udział w farmakoterapii zgodnie ze zleceniem- podaż leków p/bólowych wg KZL
- obserwacja pacjentki (mimiki twarzy, zachowania)
- monitorowanie oraz dokumentacja parametrów życiowych (CTK, tętno, oddech)
+


+

+
Pacjentka otrzymuje morfinę - podaż godzinowa we wlewie.
Nie zaobserwowano niepokojących objawów w ciągu dyżuru.
2.
Duszność spowodowana zaleganiem wydzieliny w drogach oskrzelowych
Ułatwienie ewakuacji wydzieliny z dróg oddechowych

Zniwelowanie duszności
- odsysanie wydzieliny z drzewa oskrzelowego
- oklepywanie pacjentki
- stosowanie pozycji półwysokiej
- nawilżanie powietrza w Sali
- monitorowanie oraz dokumentacja parametrów życiowych (CTK, tętno, oddech)
+

+
+
+
+
Wydzielina odsysana wg potrzeb, chora nie odczuwa duszności.
Chorą oklepano 2-krotnie podczas dyżuru.
3.
Podwyższona temperatura ciała spowodowana uszkodzeniem ośrodka termoregulacji (guz mózgu)
Obniżenie temperatury ciała

Zapewnienie bezpieczeństwa
- monitorowanie i dokumentowanie temperatury ciała
- obserwacja pacjentki
- stosowanie środków p/gorączkowych np. zimne okłady/ worki z lodem/ zimne kompresy żelowe na okolice pachwinowe, pachowe, karku i/lub okłady wysychające i chłodzące na czoło
- stosowanie lekkiego okrycia
- zmiana bielizny osobistej i pościelowej w razie potrzeby
- farmakoterapia wg KZL
-dopajanie/podaż płynów
+

+
+

+
+

+
+
Pacjentka pielęgnowana wg potrzeb. Podano Paracetamol Kabi 1000mg i.v. oraz 3x 0,9% NaCl i.v.
Parametry stale monitorowane - w ciągu dyżuru temperatura obniżyła się z 38,5°C do 37,9°C.
Zastosowano również okłady chłodzące oraz kompresy żelowe.
Chora do dalszej obserwacji.
4.
Suchość jamy ustnej
Zniwelowanie uczucia suchości w jamie ustnej
- toaleta jamy ustnej kilka razy dziennie (preparaty antybakteryjne, p/grzybicze)
- nawilżanie warg wazeliną/ stosowanie innych preparatów wg KZL
- podaż płynów/ dopajanie/ zwilżanie ust wodą
+


+


+
Toaletę jamy ustnej wykonano 3 x podczas dyżuru- zastosowano pędzlowanie Aphtinem oraz wazelinę w celu nawilżenia warg.
Chorej podano 3x 500 ml 0,9% NaCl i.v.
5.
Deficyt samoopieki w zakresie czynności dnia codziennego spowodowany długotrwałym unieruchomieniem
Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych


- toaleta ciała/kąpiel
- zmiana bielizny osobistej
- zmiana bielizny pościelowej/ ścielenie łóżka
- podaż pokarmów/ płynów
- toaleta jamy ustnej
- kontrola i dokumentowanie wypróżnień
+
+
+

+
+
+

Chorej zapewniono podstawowe potrzeby życiowe.
Pacjentka niewydolna w zakresie samoobsługi.
6.
Możliwość wystąpienia powikłań spowodowanych obecnością rurki tracheostomijnej (zatkanie rurki wydzieliną, krwawienie, infekcje, odma, zwężenie tchawicy)

Zapobieganie powstaniu powikłań spowodowanych założeniem rurki

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażenia

- pielęgnacja skóry wokół stomii zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki
- wymiana rurki tracheotomijnej zgodnie z procedurą
- wymiana opatrunku wokół stomii raz dziennie i w razie potrzeby
- wymiana tasiemki stabilizującej rurkę tracheostomijną
- toaleta drzewa oskrzelowego (odsysanie wydzieliny)
- nawilżanie powietrza
- ocena skóry wokół rurki tracheotomijnej pod kątem krwawienia i oznak zapalenia
- toaleta jamy ustnej w razie potrzeby
+


-

+

+

+

+
+


+
Nie doszło do powikłań, nie zaobserwowano niepokojących zmian wokół stomii.
Stomia pielęgnowana zgodnie z procedurami i zasadami aseptyki oraz antyseptyki.
Toaleta jamy ustnej oraz drzewa oskrzelowego prowadzona zgodnie z potrzebami chorej.
7.
Możliwość wystąpienia powikłań ze strony układu oddechowego ( zapalenie płuc).

Zapobieganie powikłaniom

Niedopuszczenie do powstania zapalenia płuc
- oklepywanie pacjentki
- prowadzenie gimnastyki oddechowej
- ułożenie chorej w pozycji wysokiej lub półwysokiej
- wietrzenie sali
- ocena częstości i charakteru oddechów
+
-

+

+
+
Oddech miarowy o częstotliwości 16 o/min.
Pacjentkę oklepano 2-krotnie w ciągu dyżuru.
Gimnastyka oddechowa nie przeprowadzona ze względu na stan chorej.
8.
Możliwość wystąpienia odleżyn, przykurczów, zaników mięśniowych oraz powikłań zatorowo – zakrzepowych
Zapobieganie skutkom długotrwałego unieruchomienia.
- stosowanie profilaktyki p/odleżynowej
- zmiana pozycji co 2 h
- stosowanie udogodnień (materac p/odleżynowy, wałeczki, kliny),
- toaleta ciała, dokładne osuszanie i natłuszczanie
- zmiana bielizny osobistej i pościelowej w razie potrzeby,
- monitorowane stanu skóry pacjentki oraz dokumentowanie powstałych zmian
- udział w dietoterapii (dieta odżywcza bogata w białko i zdrowe tłuszcze)
- współpraca z rehabilitantem
- udział w farmakoterapii – profilaktyka p/zakrzepowa
+

+
+

+

+

+


+


+
+
Pacjentka pielęgnowana wg potrzeb. Nie zaobserwowano niepojących zmian.
Rehabilitacja odbywa się zgodnie z zaleceniem.
Podano Clexane 40mg s.c. zgodnie z KZL.
U chorej stosowane jest żywienie pozajelitowe.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 18.53 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!