ikona pliku docx

PIELĘGNOWANIE PACJENTA W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ O NIEPOMYŚLNYM ROKOWANI notatki

PIELĘGNOWANIE PACJENTA W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ O NIEPOMYŚLNYM ROKOWANIU


  1753 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1753
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 29,83 kB.


Pielęgnowanie pacjenta w chorobie nowotworowej o niepomyślnym rokowaniu

Autor:

Piotr Kosiński

Kierunek: Pielęgniarstwo, I rok.  Gr. P1

Spis treści:

 1.  Wytłumaczenie pojęć:

- nowotwór,

- rokowanie - nowotwór,

- pielęgnowanie ,

- opieka paliatywna

- fazy choroby

 1.  Ogólna charakterystyka opieki nad pacjentem z nowotworem o niepomyślnym rokowaniu.
 1.  Charakterystyka zabiegów pielęgniarskich
 1.  Pielęgnowanie chorego w trakcie radioterapii
 1.  Podsumowanie
 1.  Wyjaśnienia pojęć

Nowotwór - nieprawidłowy i nadmierny rozrost tkanki ustroju, nieskoordynowany z pozostałymi tkankami, trwający mimo ustąpienia czynnika, który go wywołał i nie reagujący na naturalne mechanizmy regulacyjne organizmu.

W procesie nowotworowym przeważa proces podziałów nad obumieraniem komórek z zahamowaniem ich zróżnicowania.

Czasami występują przerzuty nowotworów na inne narządy polegające na pojawieniu się wtórnych ognisk nowotworowych, pochodzących z rozsiewających się komórek ogniska pierwotnego.

Nowotwory dzieli się na łagodne i złośliwe. Nowotwory łagodne w przeciwieństwie do złośliwych rosną wolniej, nie naciekają okolicznych tkanek (naczyń krwionośnych i limfatycznych) i nie przerzutują drogą krwi lub chłonki do węzłów limfatycznych i narządów odległych, a po usunięciu chirurgicznym z reguły nie odrastają. Mogą być jednak niebezpieczne, tzn. miejscowo złośliwe, gdy rosną w okolicach trudno dostępnych chirurgicznie lub osiągają znaczne rozmiary (np. nabłoniak podstawnokomórkowy).

W zależności od pochodzenia tkankowego nowotwory złośliwe dzielimy na: raki i mięsaki. Raki to nowotwory wywodzące się z tkanki nabłonkowej, natomiast mięsaki wywodzą się z tkanek pochodzenia mezenchymalnego lub neuroektodermalnego.

W etiologii nowotworów bierze się pod uwagę wypływ czynników karcinogennych, do których należą m.in. mutageny, zakażenia wirusowe, mających uaktywniać onkogeny.

Rokowanie nowotwór: Wyleczenie raka bądź szanse na wyleczenie raka zależą od kilku a nawet kilkunastu czynników, do których m.in. należą stan zaawansowania nowotworu, jego budowa mikroskopowa, umiejscowienie nowotworu, stan ogólny chorego oraz odpowiednie leczenie nowotworu.

Pielęgnowanie: Jest to jedna z najbardziej istotnych aktywności człowieka, bez niej niemożliwe jest utrzymanie życia oraz zachowanie zdrowia. Pielęgnowanie zawodowe praca pielęgniarki, jest konieczne, ponieważ ludzie popełniają wielkie błędy w pielęgnowaniu zdrowia nie tylko własnego, ale także innych. Pielęgnowanie zawodowe wg definicji to „sprawowanie opieki nad chorym oraz zapobieganie chorobom i umacnianie zdrowia”.

Czynności związane z pielęgnowaniem zawodowym obejmują:

 1.  - zapewnienie choremu zaspokojenie w miarę możliwości i w granicach zdrowego rozsądku potrzeb bio-psychospołecznych, ze specjalnym podkreśleniem czynności zapewniających choremu wygodę, poczucie bezpieczeństwa, poszanowanie godności osobistej, a w krytycznych przypadkach spokojną śmierć
 2.  - czynności pomocnicze, związane z ustaleniem diagnozy przez lekarza
 3.  - czynności wynikające z przeprowadzenia ustalonego przez lekarza planu leczenia, w tym zakresie wykonywanie zleconych zabiegów leczniczych
 4.  - wykonywanie szczepień ochronnych
 5.  - właściwe oddziaływanie na środowisko domowe i zawodowe pacjenta
 6.  - propagowanie zasad higieny i prowadzenie oświaty zdrowotnej
 7.  - popularyzowanie i wykorzystywanie zdobyczy nauki medycznej
 8.  - wyszukiwanie kontaktów, ognisk zakaźnych, prowadzenie akcji uświadamiających
 9.  - analizę potrzeb i ustalanie na jej podstawie planu zmierzającego przy aktywnej postawie pacjenta i jego otoczenia do odzyskania lub poprawy stanu zdrowia, umożliwienia powrotu do normalnych warunków życia lub uzyskania rehabilitacji i resocjalizacji w możliwych granicach

„Pielęgnowanie to pomaganie człowiekowi, aby mógł żyć lepiej i zachować zdrowie, a w chorobie przyczyniać się do tego żeby proces zdrowienia przebiegał jak najkorzystniej. Pielęgnowanie winno służyć także ludziom umierającym.” (Florence Nightingale)

Opieka paliatywna (hospicyjna) to aktywna całościowa („holistyczna”) opieka nastawiona na zaspokajanie wszystkich podstawowych potrzeb chorego w stanie terminalnym oraz jego rodziny, zarówno podczas choroby, jak i w okresie żałoby. Opieka paliatywna określa wytyczne leczenia bólu nowotworowego i leczenia objawowego oraz zasady całościowej opieki nad ludźmi umierającymi.

Podstawowymi zasadami etycznymi opieki paliatywnej są:

• Poszanowanie niezależności poglądów chorego, respektowanie jego prawa do prawdy, prywatności, podejmowania decyzji i działania;

• Respektowanie zasady sprawiedliwości, tj. możliwości udzielania opieki paliatywnej wszystkim tym chorym, którzy jej potrzebują;

• Uznawanie zasady primum non nocere, co oznacza w praktyce „ nie szkodzić i nie sprawiać niepotrzebnego cierpienia”( fizycznego, psychicznego, duchowego).

• Przestrzegania zasady czynienia dobra, tj. udzielanie pomocy, leczenie, zmniejszanie cierpienia, zaspokajanie pragnień, towarzyszenie choremu.

Fazy choroby:

Okres przedterminalny (preterminalny)

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 29,83 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!