plik docx

Pielęgnowanie chorego nieprzytomnego z zaburzeniami układu moczowego

Przytomność jest to całość procesów umożliwiających prawidłowe spostrzeganie, skupienie uwagi i przypominanie sobie wydarzeń. Nieprzytomność to stan zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego, przede wszystkim wyłączenie funkcji kory mózgowej. Utrata przytomności jest stanem zagrożenia życia, pomimo faktu utrzymania funkcji układu oddechowego i krążenia. Problemy pielęgnacyjne u chorych nieprzytomnych: 1.Niemożnośc utrzymania drożności dróg oddechowych. 2.Brak odruchu kasz...

plik odt

Zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania akcji serca

Porady dla udzielających Pierwszej Pomocy
Zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania akcji serca, zawału oraz urazach kości i stawów  Spis treści :       Kiedy i kogo dotyczy obowiązek udzielania poszkodowanemu pierwszej pomocy.....1       NZK- nagłe zatrzymanie krążenia – opis i zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy........................................................................................................1...

plik odp

Problemy rodziców dziecka chorego na padaczkę

Padaczka (epilepsja) jest chorobą przewlekłą o charakterze napadowym i nawrotowym, której istotę stanowią patologiczne wyładowania neuronów OUN. W następstwie dochodzi do klinicznych napadów padaczkowych, których morfologia jest bardzo zróżnicowana, od trudno dostrzegalnego napadu nieświadomości do przedłużonych drgawek toniczno- klonicznych, które zagrażają funkcjom życiowym.

plik docx

wstrzyknięcia domięśniowe

iniekcje domięśniowe

Iniekcje domięśniowe Iniekcje te polegają na podaniu leku do tkanki mięśniowej. By się do niej dostać musimy przekłuć igłą skórę, leżącą pod nią tkankę łączną właściwą luźną oraz tkankę tłuszczową. Łączna grubość wymienionych struktur jest zmienna i zależy...

plik doc

DEFINICJE I OKRESLENIA STOSOWANE W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM

praca na temat podstawowych pojec w ratownictwie
DEFINICJE I OKRESLENIA STOSOWANE W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM DEFINICJE. Resuscytacja (CPR) – zespół czynności ratunkowych, mających na celu utrzymanie lub przywrócenie transportu tlenu do tkanek, w wyniku których u poszkodowanego powróciła spontaniczna czynność serca i spontaniczna, bądź wspomagana czynność oddechowa. Reanimacja (CPCR) – to zespół czynności ratunkowych, mających na celu utrzymanie lub przywrócenie transportu tlenu do tkanek,...

plik doc

badania fizykalne test

test z badań fizykalnych
      Tkliwość, zgrubienia, ruchomość klatki piersiowej i drżenie głosowe można zbadać:       Oglądając klatkę piersiową       Badając palpacyjnie klatkę piersiową       Opukując klatkę piersiową       Osłuchując klatkę piersiową       Kąt mostka jest ważnym punktem orientacyjnym na:       Przedniej ścianie klatki piersiowej       B...

plik pdf

testy pielęgniarstwo ratunkowe

Test pielęgnarstwa ratunkowego + odpowiedzi
Prawidłowe odpowiedzi na czerwono 1. Postępowanie wstępne w przypadku OZW obejmuje podanie: 1. Tlenu, metoprololu, adrenaliny, nitrogliceryny 2. Tlenu, nitrogliceryny, dopaminy, morfiny 3. Tlenu, morfiny, dopaminy, metoprololu 4. Tlenu, nitrogliceryny, aspiryny, morfiny 2. Wykonanie 12-sto odprowadzeniowego EKG u pacjenta z bólem wieńcowym zapewnia z wyjątkiem: 1. Możliwości wczesnego rozpoznania zawału z uniesieniem odcinka ST 2. Możliwości wczes...