ikona pliku doc

pielęgniarstwo ratunkowe notatki

testy z ubiegłego roku


  2244 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 2244
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 196,50 kB.


Test egzamin wewnętrzny z specjalizacji pielęgniarstwa ratunkowego 1. Który z objawów wymienionych poniżej występuje w łagodnym i umiarkowanym zwężeniu zastawki dwudzielnej A. zmęczenie B.dusznosć wysiłkowa C.ból w kl piersiowej D. obrzęki obwodowe 2. Który z niżej podanych objawów podmiotowych lub przedmiotowych jest charakterystyczny dla niedomykalności zastawki aortalnej; A. rumień na policzkach B. zwiększenie amplitudy skurczowo- rozkurczowej ciśnienia tętniczego C. objaw Kussmaula D. obecność trzeciego tony serca / S3/ 3.Który z niżej podanych objawów podmiotowych lub przedmiotowych jest charakterystyczny dla niedomykalności zastawki dwudzielnej A. rytmiczne ruch głowy B. mruk skurczowy I unoszenie komory stwierdzane przy obmacywaniu okolicy serca C nadmierne wypełnienie żył szyjnych z armatnimi falami a D. wodobrzusze 4. Właśnie zaintubowano chorego w stanie niewydolności oddechowej . Parametry respiratora należy ustawić tak, aby dostarczana objętość życiowa wynosiła: A. 1-2ml/kg B 5-10ml/kg C 10-12mIIkg D 20-25ml/kg 5 . który z poniższych objawów jest typowy dla hiperkapnii? A. pobudzenie B. senność C . duszność D . dezorjentacja 6. Jaka jest najczęstsza przyczyna krwotoku z górnego odcinka przewodu pokarmowego A zespół Mallory ego - Weissa B . żylaki przełyku C. wrzód trawienny D. tętniczo - żylna wada rozwojowa 7. W ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego występują powszechnie wszystkie podane niżej objawy z wyjątkiem A. wymioty B. brak łaknienia C. gorączka D. ból brzucha 8 Jaka jest najczęstsza przyczyna ostrej nerkowej niewydolności nerek? a. zastoinowa niewydolność krążenia b. zwężenie cewki moczowej c. niedokrwienie d. łagodny rozrost gruczołu krokowego 9.23 letni
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 196,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!