ikona pliku pdf

Pielęgniarstwo Profilaktyka cukrzycy w praktyce pielęgniarki środowisk notatki

Pielęgniarstwo Profilaktyka cukrzycy w praktyce pielęgniarki środowisk


  305 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 305
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 229.08 kB.


WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
Wydział Nauki o Zdrowiu Kierunek studiów: pielęgniarstwo Wioleta Sochaj nr albumu 47652
PROFILAKTYKA CUKRZYCY W PRAKTYCE PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO RODZINNEJ
Praca licencjacka wykonana pod kierunkiem Dr n. med. Bartosza Foroncewicz W Klinice Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
Warszawa, dn.17.06.2008
Oświadczenie opiekuna pracy: Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu licencjata. Data Podpis opiekuna
Oświadczenie autora pracy: Świadoma/y odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. Oświadczam również, że przedstawiona przeze mnie praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni. Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną. Data Podpis autora
2
SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie ………………………………………………………...4 1.1. Uzasadnienie wyboru tematu ………………………………………7 1.2 Cel pracy ……………………………………………………………...8 2. Epidemiologia cukrzycy ……………………………………………….9 2.1 Czynniki ryzyka cukrzycy..………………………………………….10 2.1.1 Czynniki podlegające modyfikacji ……………………………….11 2.1.2 Czynniki nie podlegające modyfikacji …………………………..13 2.2 Kryteria wyrównania cukrzycy ……………………………………..17 3. Profilaktyka cukrzycy …………………………………………………20 3.1 Udział pielęgniarki środowiskowo rodzinnej w profilaktyce cukrzycy ……………………………………………
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 229.08 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!