ikona pliku docx

pielęgniarstwo położnicze notatki


  964 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 964
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 31,91 kB.


Pielęgniarstwo położnicze 04.01.10 mgr Fałkowska.

 Poród fizjologiczny szereg procesów  kolejno po sobie następujących, które powodują wydalenie wszystkich elementów jaja płodowego z macicy płodu, płynu owodniowego, popłodu (łożysko).

Dzielimy na: - prawidłowy dokonujący się drogami naturalnymi, w sposób samoistny lub przy niedużym udziale położnika.

        - patologiczny występuje stan zagrożenia matki lub płodu; może wystąpić w każdym momencie. Zaliczamy do niego: - niewspółmierność porodową

   - położenie poprzeczne płodu

   - ciąże wielopłodową

   - poród przedwczesny

   - krwawienia kołoporodowe

   - zaburzenia czynności skurczowej macicy i mechanizmu porodowego

   - niedotlenienie płodu

   - zakażenia

Podstawą tego podziału jest dokładna analiza. Od stanu ogólnego rodzącej, czas trwania ciąży i porodu, położenia, ustawienia i ułożenia rodzącego się płodu, wielkość płodu, budowa kanału rodnego, stan płodu, czynnościowe skurcze macicy, umiejscowienie łożyska, liczba rodzących się płodów.

Poronienie do 22 tyg. ciąży

Poród przedwczesny od 22 do 37 tyg. ciąży

Poród o czasie od 37 do 42 tyg. Ciąży

Przebieg porodu: od 2 3 tyg. przed porodem obserwuje się obniżenie dna macicy, jest to związane ze stępowaniem główki płodu do wchodu i pochyleniem się ku przodowi macicy. Ciężarna odczuwa ulgę, lepsze samopoczucie, lepiej oddycha. Pojawiają się krótkie nieregularne skurcze macicy, nasilające się i mijające. Początek porodu następuje z chwilą regularnej czynności skurczowej macicy przynajmniej co 10 min. Doprowadzającej do skracania i rozwierania szyjki macicy. Na początku następuje wydalenie krwistego czopu śluzowego z kanału szyjki.

Podział na okresy:

I rozwierania trwa od pojawienia się regularnej czynności skurczowej do rozwarcia całkowitego (10 cm). U pierwiastki od 9 do 15 godz. u wieloródki od 7 do 9 godz.

II wydalania od rozwarcia całkowitego do wydalenia noworodka. U pierwiastki 2 godz. U wieloródki 1 godz.  

III łożyskowy od urodzenia płodu do urodzenia popłodu. U pierwiastki 30 min. U wieloródki 15 min.

NIE MA CZWARTEGO OKRESU !!

Wczesny okres poporodowy 2 godziny nadzoru na Sali pooperacyjnej.

Opieka pielęgniarska

-Okres rozwierania: - wygładzenie się części pochwowej szyjki macicy

       - rozwieranie ujścia wewnętrznego i zewnętrznego szyjki macicy

-Skurcze słabe, zwiększające swoją częstotliwość. U rodzących po raz pierwszy najpierw rozwiera się ujście wewnętrzne, towarzyszy temu skracanie szyjki a później rozwieranie ujścia zewnętrznego. U wieloródek następuje jednoczesne rozwarcie ujścia wewnętrznego i zewnętrznego.

-Na granicy I i II okresu porodu przy całkowitym rozwarciu pęka pęcherz płodowy pęknięcie o czasie, korzystne dla pacjentki.

-Stan ogólny: tętno, ciśnienie, temperatura, zabarwienie powłok skórnych, czynnościowe skurcze akcji serca płodu 140 uderzeń na min, powyżej 160 tachykardia, poniżej 120 bradykardia.

-Postęp porodu: szyjki, rozwarcia, wody płodowe, co jest częścią przodującą.

-Wszystkie dane nanosimy na partogram.

- dbamy o estetykę łóżka, podajemy wodę, jedzenie

- zapewnienie intymności, zwalczamy lęk i ból.

- przy nudnościach, wymiotach podajemy miskę nerkowatą

- rodząca musi cały czas opóźniać pęcherz moczowy

- zmywanie jałowo krocza pacjentki

- jałowa wkładka

- edukacja pacjentki.

Opieka w II okresie porodu:

- skurcze macicy wspomagane parciem rodzącej

- jeśli główka znajduje się na dnie macicy to mamy całkowite rozwarcie i szew strzałkowy w wymiarze prostym

- gdy krocze jest silnie napięte, w celu uniknięcia jego pęknięcia, dokonuje się nacięcia na guz kulszowy. Nacięcie krocza jest zabiegiem mającym na celu ochronę główki przed możliwością urazu oraz ochronę tkanek miękkich krocza przed pęknięciem.

- w szparze sromowej ukazują się guzy ciemieniowe, następnie rodzi się twarzyczka, barki i miednica płodu.

- przy zaburzeniach czynnościowych skurczy macicy podłącza się kroplówkę naskórczową tj. 500 ml 0,9% NaCl lub 5% glukozy + 5 jednostek oksytocyny. Najpierw podaje się sól fizjo, wyregulowuje krople do 4 -6 na min i dopiero podaje oksytocynę.

- zadania pielęgniarskie:

- ocenia się parametry życiowe ( tętno, temp. Ciś., skóra, kontakt słowny)

- odpowiednio układamy rodzącą

- przygotowujemy się do przyjęcia porodu jałowa bielizna, rozkładanie zestawu porodowego, przygotowanie zleconych badań.

- po urodzeniu się noworodka wykonujemy: zabieg credego tj. 1 % argentum ni trikom po jednej kropli do worka spojówkowego i przepłukujemy wodą, odśluzowujemy tj. zabieg ten wykonujemy bezpośrednio po urodzeniu się główki noworodka przed wystąpieniem oddechu tzn. mechaniczne udrażnianie nosa i jamy ustnej przez wytarcie.

- układamy dziecko na klatce piersiowej matki, skóra do skóry, ponieważ ma to wiele zalet: powstająca więź, uspokojenie się dziecka gdyż słyszy bicie serca matki, termoregulacja, chronienie przed wychłodzeniem, pobudzenie laktacji, pierwsze karmienie w ciągu 2 godz. (prawidłowa laktacja i dalsze karmienie), kolonizacja skóry dziecka przyjaznymi bakteriami matczynymi, ponieważ w trakcie karmienia piersią wytwarza przeciwciała przeciwko bakteriom z którymi się styka.

- odpępnienie wykonuje się gdy pępowina przestaje tętnić. Kikut pępowiny przecieramy 0,5 % jodyny i zaopatrujemy jałowo.

- oznakowanie zakładamy metryczki (opaski) z imieniem i nazwiskiem matki, data i godzina porodu oraz płeć dziecka. Przed założeniem na rączkę, matka musi głośno przeczytać dane,

III okres porodu

- po urodzeniu się płodu należy skontrolować stan ogólny rodzącej. Ważne jest aby ocenić  ilość, zabarwienie i krzepliwość wydobywającej się z kanału rodnego krwi. Całkowita utrata krwi nie powinna przekroczyć 250 ml.

- okres łożyskowy obejmuje wydalenie popłodu. Mechanizm oddzielania łożyska jest uzależniony od obkurczenia mięśni macicy, zmniejszenia przylegania powierzchni łożyska i tworzenia się krwiaka poza łożyskowego.

- po urodzeniu płodu czynność skurczowa na chwilę słabnie ale po chwili powraca w wyniku obkurczania się macicy ulegają przerwaniu liczne naczynia doczesnowe, do powstającej przestrzeniu wypływa krew, t...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 31,91 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!