ikona pliku docx

PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE PWSZ notatki

PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE PWSZ


  75 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 75
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 22.71 kB.


PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE

METODY DIAGNOSTYCZNE W NEUROLOGII

-Wywiad

-Badanie układu nerwowego: nerwy czaszkowe, poziom świadomości

OCENA POZIOMU ŚWIADOMOŚCI!

-Punktacja głębokości śpiączki wg skali Glasgow (GCS) jest ogólnie przyjętym, międzynarodowym standardem pomiaru stanu neurologicznego.

-GSC stanowi wynik w przedziale 3-15.

-Ocenie podlega:

Otwieranie oczu

4pkt- spontaniczne

3pkt- na polecenie

2pkt- na bodźce bólowe

1pkt- nie otwiera oczu

Kontakt słowny

5pkt- odpowiedź logiczna, zorientowany co do miejsca, czasu i własnej osoby

4pkt- odpowiedź splątana, pacjent zdezorientowany

3pkt- odpowiedź nieadekwatna, nie na temat lub krzyk

2pkt- niezrozumiałe dźwięki, pojękiwania

1pkt- bez reakcji

Reakcja ruchowa

6pkt- spełnienie ruchowych poleceń słownych, migowych

5pkt- ruchy celowe, pacjent lokalizuje bodziec bólowy

4pkt- reakcja obronna na ból, wycofanie, próba usunięcia bodźca bólowego

3pkt- patologiczna reakcja zgięciowa, odkorowanie (przywiedzenie ramion, zgięcie w stawach łokciowych i ręki, przeprost w stawach kończyn dolnych)

2pkt- patologiczna reakcja wyprostna, odmóżdżenie (przywiedzenie i obrót ramion do wewnątrz, wyprost w stawach łokciowych, odwrócenie stopy)

1pkt- bez reakcji

-Na podstawie GCS zaburzenia przytomności dzieli się na:

13-15 łagodne

9-12 umiarkowane

3-8 głębokie, czyli śpiączka

-Należy uwzględnić sytuacje, w których ocena w skali Glasgow jest utrudniona.

Do najczęstszych należą: intubacja dotchawicza- pacjent przytomny nie toleruje rurki intubacyjnej, a wynik GSC≤8 stanowi wskazanie do intubacji.

NERWY CZASZKOWE!

I węchowy- używa się do badania olejków aromatycznych

II wzrokowy- ostrość, pole widzenia, dno oka (prawidłowo bladoróżowe)

III, IV, VI- okoruchowe. III odpowiada za większość czynności ruchowych gałek ocznych, unoszenie powiek

V trójdzielny- część czuciowa i ruchowa, która kontroluje czucie na twarzy- unerwia czuciowo skórę czoła i twarzy, rogówkę, spojówkę, błonę śluzową nosa, jamy ustnej i nosogardłowej, zęby, zatoki, ślinianki, ruchy żuchwy

VII twarzowy- nerw mieszany, głównie ruchowy, prowadzi również włókna czuciowe, smakowe i wydzielnicze, odpowiada za ruchowe unerwienie mięśni mimicznych twarzy, odbieranie wrażeń smakowych

VIII słuchowy, równowaga

IX językowo-gardłowy

X błędny

XI dodatkowy

XII podjęzykowy

DIAGNOSTYKA

RTG czaszki- złamania, nadmierny rozrost kości, zwapnienia patologiczne

TK głowy- perfuzja mózgu (ocena zmian pourazowych, krwotoków podpajęczynówkowych i śródmózgowych). Zwg. na ewentualną konieczność podania kontrastu pacjent co najmniej 6h przed powinien pozostać bez posiłku.

MR- na czczo 2-4h przed badaniem i oddał mocz. Przeciwwskazania: rozrusznik serca, metalowe elementy zastawki mitralnej, neurostymulatory, wewnętrzne aparaty słuchowe, metalowe implanty, wszczepione protezy, wkładki domaciczne, metolowe wypełnianie zębów.

Diagnostyka radiologiczna- wykorzystanie promieni jonizujących X

„Zasada 10 dni” u kobiet miesiączkujących- polega na wykonaniu badań radiologicznych w pierwszych 10 dniach cyklu

PRAWO ATOMOWE- badanie wykonuje się tylko na zlecenie lekarza.

Przygotowanie do badania radiologicznego:

-poinformowanie o celowości badania

-poinstruowanie

TK: spiralne, dynamiczne

POWIKŁANIA: reakcje uboczne po podaniu środków cieniujących, charakter miejscowy (ból, zaczerwienienie, uczucie gorąca), charakter ogólny (działanie na nerki, układ nerwowy).

PRZYGOTOWANIE: informacja o celowości, ewentualny kontrast, 6h przed na czczo, nawadnianie.

ELEKTROENCELOFALOGRAFIA (EEG)- czynność bioelektryczna mózgu badana za pomocą elektrod umieszczonych na głowie w celu:

-zdiagnozowania padaczki, diagnostyki bólów migrenowych, diagnostyki zaburzeń snu, u chorego nieprzytomnego sprawdzenie jego reaktywności na pobudzenia dotykowe, słuchowe, bólowe, wykrywanie guzów nowotworowych, krwiaków, rejestracja trwa 20-30 min.

ELEKTROMIOGRAFIA (EMG)- badanie czynności mięśnie wykonywane w celu odróżnienia zaburzeń pochodzenia nerwowego od nieprawidłowości w chorobach pochodzenia mięśniowego. Badanie polega na wprowadzaniu do mięśni elektrody.

Potencjały wywołane najczęściej wykonuje się w stwardnieniu rozsianym.

NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE

Wskazania diagnostyczne:

-podejrzenie zakażenia OUN

-podejrzenie choroby autoimmunologicznej OUN

-podejrzenie choroby metabolicznej

-podejrzenie krwiaka do przestrzeni podpajęczynówkowej

-podejrzenie neuropatii

-napady drgawkowe przygodne i niejasnej etiologii

-drgawki gorączkowe o przypuszczalnym związku z zakażeniem OUN

Wskazania terapeutyczne: zakażenia OUN, nowotwory OUN, doraźne obniżenie ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego.

Przeciwwskazania: -objawy wzmożonego ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego, zwłaszcza guza tylnego dołu czaszki

-zakażenia tkanek w okolicy nakłucia

-wady rozwojowe kręgosłupa i rdzenia kręgowego

-zaburzenia krzepnięcia krwi

-niewydolność krążeniowa lub oddechowa u niemowląt

Możliwe powikłania: błędne nakłucie, wklinowanie pnia mózgu w przypadku podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego, silny ból, krwawienia z miejsca nakłucia, ZESPÓŁ POPUNKCYJNY

Leczenie zespołu popunkcyjnego: zewnątrzoponowe nastrzyknięcie krwi własnej- zabieg leczniczy stosowany w przypadku leczenia zespołu popunkcyjnego, polegający na podaniu zewnątrzoponowo krwi.

Nakłucie lędźwiowe polega na wprowadzeniu igły punkcyjnej do przestrzeni L3-L4, L4-L5, L5-S1 i pobraniu płynu mózgowo-rdzeniowego i/lub podaniu środków farmakologicznych.

Przygotowanie:

-ocena stanu ogólnego: tętno, RR, stan świadomości

-ocena stanu psychicznego

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 22.71 kB. Pobierz całą treść w pliku.


Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!