ikona pliku doc

pielęgniarstwo geriatryczne notatki

samokształcenie- formy opieki nad osobami starszymi w Polsce


  1473 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1473
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 138,00 kB.


Bogna Kołodziejczak II rok Pielęgniarstwa Nr. Albumu: 11891 Praca samokształceniowa z zakresu Pielęgniarstwa Geriatrycznego. Temat: Organizacja opieki nad osobą starszą w Polsce. Mechanizmy starzenia się od dawna budzą zainteresowanie naukowców i nie tylko, między innymi dlatego są przedmiotem wielu badań naukowych. Znajduje to odzwierciedlenie w licznych teoriach starzenia się, które próbują wyjaśnić to złożone zjawisko. Proces starzenia się dotyczy każdego z nas, jest nieodwracalny i należy rozpatrywać to zjawisko w aspekcie: biologicznym, psychologicznym oraz społecznym. Zmiany fizjologiczne pojawiające się wraz z wiekiem przebiegają nierównomiernie w zakresie poszczególnych narządów i układów organizmu. U każdego z nas tempo zmian jest różne. Nierównomierność procesu starzenia uzasadnia istnienie różnych pomiarów zaawansowania starości ( skala kalendarzowa, sprawnościowa, biologiczna ). Najpopularniejszą używaną miarą jest wiek kalendarzowy, który stanowi umowne okresy życia i etapy starości. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) starość jako końcowy okres procesu starzenia się zaczyna się od 60 roku życia (wg. 60r.ż) lub 65 roku życia (wg. ONZ) i dzieli się na podokresy: Starość wczesna: wiek podeszły- między 60 r.ż, a 74 r.ż, Starość późniejsza: wiek starczy- między 75 r .ż, a 89 r.ż, Długowieczność: wiek sędziwy- po 90 r.ż. Obecnie maksymalna długość trwania życia wynosi około 120 lat. Z kolei przewidywalne dalsze trwanie życia dla współczesnego noworodka wynosi 68- 77 lat. Najważniejsze zmiany strukturalne zachodzące w naszym organizmie to: - zanik tkanek i narządów, - zwyrodnienia polimorficzne, - odwodnienie ( wewnątrz i pozakomórkowe) z 60% do 45% , - zwiększenie tkanki tłuszczowej, Najważniejsze zmiany czynnościowe zachodzące w naszym organizmie to: - obniżenie zdolności adaptacyjnych i regulacyjnych ( wąskie granice
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 138,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!