plik docx

proces pielęgnowania z OIOM

Proces pielęgnowania chorego nieprzytomnego
PRACA ZALICZENIOWA Z PIELĘGNIARSTWA W INTENSYWNEJ OPIECE MEYCZNEJ TEMAT PRACY :     PROCES PIELENOWANIA CHOREGO NIEPRZYTOMNEGO Pacjent : T.C., lat 78, przyjęty na oddział intensywnej opieki medycznej po nagłym zatrzymaniu krążenia. Chory przebywa na oddziale 3 dobę. Pacjent nieprzytomny, w śpiączce mózgowej, z zachowaną reakcją na bodźce zewnętrzne. Reakcja źrenic na światło zachowana. Chory zain...

plik odt

Proces pielęgnowania z miażdżycą i nadciśnieniem

Proces pielęgnowania pacjentki z miażdżycą kończyn dolnych i nadciśnieniem

DIAGNOZA
PIELĘGNIARSKA I PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTKI Z MIAŻDŻYCĄ
KOŃCZYN DOLNYCH I NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM
Pacjentka Katarzyna K.trafiła na oddział w dniu 30.04.2017 r. z powodu wysokiego ciśnienia i miażdżycy kończyn dolnych.
Z wywiadu wynika, że chora unieruchomiona jest w łóżku od 2016r z powodu silneg...

plik pdf

Definicja Epidemiologi.


DEFINICJA, PRZEDMIOT, CELE I ZADANIA EPIDEMIOLOGII EPIDEMIOLOGIA jest odrębną dyscypliną medyczną posługującą się swoistymi metodami badawczymi i własnym aparatem pojęciowym. Należy do podstawowych dyscyplin medycznych, których znajomość obowiązuje każdego lekarza i każdego menedżera zdrowia publicznego. Od pozostałych dyscyplin medycznych różni się przede wszystkim tym, że koncentruje się nie na jednostce, lecz na populacji, zbiorowości. Nowoczesna epidemiologia nie jest ograniczona do ch...

plik doc

notatka z pielęgniarstwa


Czynniki ryzyka i podział na kategorie ryzyka chorób układu krążenia     płeć męska oraz kobiety po menopauzie     mężczyźni > 45 lat, kobiety > 55 lat     palenie tytoniu powyżej 1 papierosa dziennie     nadciśnienie tętnicze     zaburzenia lipidowe: podwyższone stężenie cholesterolu całkowitego, trójglicerydów     cukrzyca     otyłość     mała aktywność fizyczna (np. spacery, marsze, biegani...

plik pdf

Algorytm zakładania gabinetu pielęgniarskiego

Ten rodzaj działalności może zostać prowadzony w ramach działalności leczniczej dopiero po wpisaniu do odpowiedniego rejestru podmiotów, który jest prowadzony przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych, właściwą ze względu na miejsce świadczenia usług. Działalność lecznicza charakteryzuje się przede wszystkim: a) ratowaniem, przywracaniem życia, b) udzielaniem świadczeń zdrowotnych, c) wykonywaniem usług mających na celu leczenie. W przypadku gdy pielęgniarka zdecyduje się otworzyć prywatny ga...

plik

Algorytm zakładania gabinetu pielęgniarskiego

Ten rodzaj działalności może zostać prowadzony w ramach działalności leczniczej dopiero po wpisaniu do odpowiedniego rejestru podmiotów, który jest prowadzony przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych, właściwą ze względu na miejsce świadczenia usług. Działalność lecznicza charakteryzuje się przede wszystkim: a) ratowaniem, przywracaniem życia, b) udzielaniem świadczeń zdrowotnych, c) wykonywaniem usług mających na celu leczenie. W przypadku gdy pielęgniarka zdecyduje się otworzyć prywatny ga...