plik odt

Proces pielęgnowania z miażdżycą i nadciśnieniem

Proces pielęgnowania pacjentki z miażdżycą kończyn dolnych i nadciśnieniem

DIAGNOZA
PIELĘGNIARSKA I PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTKI Z MIAŻDŻYCĄ
KOŃCZYN DOLNYCH I NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM
Pacjentka Katarzyna K.trafiła na oddział w dniu 30.04.2017 r. z powodu wysokiego ciśnienia i miażdżycy kończyn dolnych.
Z wywiadu wynika, że chora unieruchomiona jest w łóżku od 2016r z powodu silneg...

plik pdf

Definicja Epidemiologi.


DEFINICJA, PRZEDMIOT, CELE I ZADANIA EPIDEMIOLOGII EPIDEMIOLOGIA jest odrębną dyscypliną medyczną posługującą się swoistymi metodami badawczymi i własnym aparatem pojęciowym. Należy do podstawowych dyscyplin medycznych, których znajomość obowiązuje każdego lekarza i każdego menedżera zdrowia publicznego. Od pozostałych dyscyplin medycznych różni się przede wszystkim tym, że koncentruje się nie na jednostce, lecz na populacji, zbiorowości. Nowoczesna epidemiologia nie jest ograniczona do ch...

plik doc

notatka z pielęgniarstwa


Czynniki ryzyka i podział na kategorie ryzyka chorób układu krążenia     płeć męska oraz kobiety po menopauzie     mężczyźni > 45 lat, kobiety > 55 lat     palenie tytoniu powyżej 1 papierosa dziennie     nadciśnienie tętnicze     zaburzenia lipidowe: podwyższone stężenie cholesterolu całkowitego, trójglicerydów     cukrzyca     otyłość     mała aktywność fizyczna (np. spacery, marsze, biegani...

plik pdf

Algorytm zakładania gabinetu pielęgniarskiego

Ten rodzaj działalności może zostać prowadzony w ramach działalności leczniczej dopiero po wpisaniu do odpowiedniego rejestru podmiotów, który jest prowadzony przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych, właściwą ze względu na miejsce świadczenia usług. Działalność lecznicza charakteryzuje się przede wszystkim: a) ratowaniem, przywracaniem życia, b) udzielaniem świadczeń zdrowotnych, c) wykonywaniem usług mających na celu leczenie. W przypadku gdy pielęgniarka zdecyduje się otworzyć prywatny ga...

plik

Algorytm zakładania gabinetu pielęgniarskiego

Ten rodzaj działalności może zostać prowadzony w ramach działalności leczniczej dopiero po wpisaniu do odpowiedniego rejestru podmiotów, który jest prowadzony przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych, właściwą ze względu na miejsce świadczenia usług. Działalność lecznicza charakteryzuje się przede wszystkim: a) ratowaniem, przywracaniem życia, b) udzielaniem świadczeń zdrowotnych, c) wykonywaniem usług mających na celu leczenie. W przypadku gdy pielęgniarka zdecyduje się otworzyć prywatny ga...

plik doc

rozwój zawodowy pielęgniarki


26.05.2015 MOJA ŚCIEŻKA ROZWOJU ZAWODOWEGO Moja przygoda z pielęgniarstwem zaczęła się w 1996 roku. Pracę zawodową rozpoczęłam w szpitalu w którym liczył się tytuł pielęgniarki ale kursy czy szkolenia były rzeczą niedostępną dla nowo wyszkolonych pielęgniarek. Osoby, które chciały poszerzać swoją wiedzę musiały robić to bez wiedzy przełożonych w czasie wolnym od pracy. W tamtych czasach rozwój pracownika był ograniczany. Postano...

plik pdf

organizacja i zadania służby zdrowia


PRAKTYKA ZAWODOWA W RAMACH SZKOLENIA WSTĘPNEGO PO KURSIE PRZYGOTOWAWCZYM 1. ORGANIZACJA I ZADANIA SŁUŻBY ZDROWIA 1.1. Struktura organizacyjna więziennej służby zdrowia Centralny Zarząd Służby Więziennej (CZSW) Biuro Służby Zdrowia Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej (OISW) Lekarz Naczelny OISW (15) Zakłady Karne (ZK) AresztyŚledcze (AŚ) Podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności (156) Praktyka zawodowa w ramach szkolenia wstępnego po kursie przygotowawczym edu.cossw.pl...

plik doc

COG ocena geriatryczna


Całościowa Ocena Geriatryczna- COG to wielokierunkowy, zintegrowany proces diagnostyczny, którego celem jest ustalenie zakresu zaburzenia dobrostanu (wg definicji zdrowia WHO), ustalenie priorytetów leczniczo- rehabilitacyjnych, potrzeb i możliwości zapewnienia dalszego leczenia/ rehabilitacji/ opieki (dom, dom opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy, oddział szpitalny). Całościowej ocenie geriatrycznej powinny być poddane wszystkie osoby po ukończeniu 60–65 roku życia....