plik pdf

Algorytm zakładania gabinetu pielęgniarskiego

Ten rodzaj działalności może zostać prowadzony w ramach działalności leczniczej dopiero po wpisaniu do odpowiedniego rejestru podmiotów, który jest prowadzony przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych, właściwą ze względu na miejsce świadczenia usług. Działalność lecznicza charakteryzuje się przede wszystkim: a) ratowaniem, przywracaniem życia, b) udzielaniem świadczeń zdrowotnych, c) wykonywaniem usług mających na celu leczenie. W przypadku gdy pielęgniarka zdecyduje się otworzyć prywatny ga...

plik

Algorytm zakładania gabinetu pielęgniarskiego

Ten rodzaj działalności może zostać prowadzony w ramach działalności leczniczej dopiero po wpisaniu do odpowiedniego rejestru podmiotów, który jest prowadzony przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych, właściwą ze względu na miejsce świadczenia usług. Działalność lecznicza charakteryzuje się przede wszystkim: a) ratowaniem, przywracaniem życia, b) udzielaniem świadczeń zdrowotnych, c) wykonywaniem usług mających na celu leczenie. W przypadku gdy pielęgniarka zdecyduje się otworzyć prywatny ga...

plik doc

rozwój zawodowy pielęgniarki


26.05.2015 MOJA ŚCIEŻKA ROZWOJU ZAWODOWEGO Moja przygoda z pielęgniarstwem zaczęła się w 1996 roku. Pracę zawodową rozpoczęłam w szpitalu w którym liczył się tytuł pielęgniarki ale kursy czy szkolenia były rzeczą niedostępną dla nowo wyszkolonych pielęgniarek. Osoby, które chciały poszerzać swoją wiedzę musiały robić to bez wiedzy przełożonych w czasie wolnym od pracy. W tamtych czasach rozwój pracownika był ograniczany. Postano...

plik pdf

organizacja i zadania służby zdrowia


PRAKTYKA ZAWODOWA W RAMACH SZKOLENIA WSTĘPNEGO PO KURSIE PRZYGOTOWAWCZYM 1. ORGANIZACJA I ZADANIA SŁUŻBY ZDROWIA 1.1. Struktura organizacyjna więziennej służby zdrowia Centralny Zarząd Służby Więziennej (CZSW) Biuro Służby Zdrowia Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej (OISW) Lekarz Naczelny OISW (15) Zakłady Karne (ZK) AresztyŚledcze (AŚ) Podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności (156) Praktyka zawodowa w ramach szkolenia wstępnego po kursie przygotowawczym edu.cossw.pl...

plik doc

COG ocena geriatryczna


Całościowa Ocena Geriatryczna- COG to wielokierunkowy, zintegrowany proces diagnostyczny, którego celem jest ustalenie zakresu zaburzenia dobrostanu (wg definicji zdrowia WHO), ustalenie priorytetów leczniczo- rehabilitacyjnych, potrzeb i możliwości zapewnienia dalszego leczenia/ rehabilitacji/ opieki (dom, dom opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy, oddział szpitalny). Całościowej ocenie geriatrycznej powinny być poddane wszystkie osoby po ukończeniu 60–65 roku życia....

plik odt

neurologia proces pielęgnowaniaDANE PACJENTA:
Imię i nazwisko: T.M.
Data urodzenia: 30.03.1931
Stan cywilny: wdowa
Aktywność zawodowa: emerytura
Data zbierania wywiadu: 10.03.2015
HISTORIA CHOROBY:
Rozpoznanie lekarskie:
wodogłowie normociśnieniowe, (zespół Hakima)
Przyjmowane leki:
25 mg Captopril (podawany w przypadku wzrostu wartości ciśnienia tętniczego)
50 mg Furaginum, 3x2 tabletki
Depakine 200, 2x1 tabletka
Nolicin 2x40...

plik odt

pedagogika wykładPedagogika, 18.01.13
Kontrola u ocena wyników procesu kształcenia
Kontrola
to postępowanie zmierzające do uzyskania infromacji, w jakim stopniu zostały osiąnięte zapranowane cele kształcenia.
Wyróżniamy:
-kontrolę wstępną- informuje o umiejętnościach wyjściowych przed rozpoczęciem zajęć
-kontrola bieżąca- informująća systematycznie o postępach w...