plik doc

geriatra - plan opieki


    Wraz z postępem procesów starzenia się w narządach pojawiają się zmiany inwolucyjne i atroficzne o różnym stopniu nasilenia. W układzie oddechowym następuje między innymi ograniczenie powierzchni wymiany gazów i pogrubienie bariery pęcherzykowo-włośniczkowej, spadek sprężystości płuc, usztywnienie klatki piersiowej.[1]     Proces starzenia się tkanki płucnej jest wielokierunkowy i prowadzi do spadku wydolności fizycznej oraz zwiększonej podatności na infekcje.[5...

plik doc

Proces pielęgnowania-opieka paliatywna.


Proces pielęgnowania Opieka paliatywna                     Kielce 2018 Dane pacjenta: Imię i nazwisko: X.Y Wiek: 55 lat Rozpoznanie lekarskie C.04.8 Rak krtani (nowotwór złośliwy – zmiana przekraczająca granice dna jamy ustnej). Po leczeniu operacyjnym w 2007 roku (hemilaryngectomi) a następnie całkowitym usunięciu krtani z powodu wznowy (Ca planoepitheliale). R.13 Dysfagia R.64 Kacheksja Przyjmowa...

plik docx

proces pielegnowania zol

Proces pielęgnowania z zolu, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
STUDIUM PRZYPADKU Praca zaliczeniowa z: "Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne" Wywiad pielęgniarski Dane personalne pacjenta: Imię i nazwisko: N.W Płeć: mężczyzna Wiek: 69 lat Stan cywilny: żonaty Wykształcenie: wyższe Dane o pacjencie uzyskane w oparciu o dokumentację medyczną: Pacjent lat 69 przyjęty do zakładu opiekuńczo-leczniczego z oddziału intensywnej ...

plik pdf

ekg


EKG łatwiej John R. Hampton DM MA DPWI FRCP FFPM Professor of Cardiology University of Nottingham Nottingham UK Z języka angielskiego tłumaczył Dr med. Tomasz Szajewski Konsultacja naukowa Prof. Jerzy Korewicki Specjalna edycja wydana w 1994 roku przez Clyancourt Corporation Meducation Publishing - ĆH-6305 Zug - Switzerland we współpracy z Churchill Livingstone dla przedstawicielstwa Knoll AG w Polsce ISBN 3-905283-116-X Przedmowa U chorego na serce wynik badania EKG powinien być trakt...

plik pdf

Badania naukowe w pielęgniarstwie


Badania naukowe w pielęgniarstwie dr n.o zdr. Ewa Fiega 1 Ze względu na cechę zebranego materiału badania dzielimy na: • ilościowe • jakościowe 2 Badania ilościowe Nawiązujące do neopozytywistycznych założeń, prowadzone są według badań przyrodniczych. Badania ilościowe, czyli kwantytatywne (kwantum oznacza liczbę czegoś, pewną ilość), od razu dostarczają danych policzalnych. Mogą być zestawione w formie liczb i poddane procedurom matematycznym oraz statystycznym. Informują o często...

plik

azs

Kolejnym istotnym problemem pielęgnacyjnym pacjentów z AZS jest brak świadomości zagrożeń wynikających z nieprzestrzeganej diety. Celem działań pielęgniarskich jest edukacja podopiecznego, co do przestrzegania diety eliminacyjnej i zmiany nawyków żywieniowych. Należy poinformować chorego o ograniczeniu lub wyeliminowaniu z jadłospisu produktów zaostrzających objawy choroby np. mleko krowie, żółte sery, jaja kurze, ryby, ostre przyprawy, orzechy włoskie, czekolada i ka...

plik doc

proces pielęgnowania


Anna Małek Pielęgniarstwo V semestr Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu Proces pielęgnowania Opieka paliatywna Miejsce prowadzenia procesu pielęgnowania: Hospicjum stacjonarne Cordis, Katowice, ul. Ociepki 2. Dane pacjenta: Imię i nazwisko: Ryszard S. Adres: Sosnowiec, ul. Różana 2/22 Wiek: 55 lat Zawód: elektryk Miejsce pracy: brak danych (za względu na brak możliwości zebrania wywiadu od pacjenta i jego rodziny) Data przyjęcia do hospicjum: 02.1...

plik docx

proces pielęgnowania z OIOM

Proces pielęgnowania chorego nieprzytomnego
PRACA ZALICZENIOWA Z PIELĘGNIARSTWA W INTENSYWNEJ OPIECE MEYCZNEJ TEMAT PRACY :     PROCES PIELENOWANIA CHOREGO NIEPRZYTOMNEGO Pacjent : T.C., lat 78, przyjęty na oddział intensywnej opieki medycznej po nagłym zatrzymaniu krążenia. Chory przebywa na oddziale 3 dobę. Pacjent nieprzytomny, w śpiączce mózgowej, z zachowaną reakcją na bodźce zewnętrzne. Reakcja źrenic na światło zachowana. Chory zain...