plik docx

Proces-POZ

Proces pieleg.-POZ

Opis przypadku:

Pani Zofia K. ma 75 lat, od 30 lat choruje na RZS, w związku z tym jest osobą niesprawną fizycznie ma bardzo zniekształcone stawy kończyn górnych i dolnych, zaburzone czucie i sprawność dłoni oraz przykurcz w prawym stawie kolanowym. Wymienione ograniczenia sprawiają, że z trudem porusza się przy pomocy kul łokciowych i wykonuje najprostsze...

plik doc

guz mózgu

guz mózgu
Guz mózgu – pielęgnowanie pacjenta Guz śródczaszkowy jest wynikiem wewnątrzczaszkowych procesów śródczaszkowych, wynikających z niekontrolowanego, patologicznego rozrostu komórek. Nowotwory OUN stanowią u dorosłych 2,5-3% wszystkich zachorowań na nowotwory i ok. 3% zgonów. Najczęstsze nowotwory to: *Guzy glejopochodne (45% wszystkich nowotworów OUN): Gwiaździaki ( astrocytoma) - ok.15%, skąpodrzewiaki 8% *Nowotwory nieglejopochodne – oponiaki 15%, nerwiaki i gruczolaki przysad...

plik doc

1 PIELĘGNOWANIE CHOREGO LECZONEGO TLENEM

1 PIELĘGNOWANIE CHOREGO LECZONEGO TLENEM
PIELĘGNOWANIE CHOREGO LECZONEGO TLENEM TLEN – historia ok. 1600 r. Robert Hooke stwierdził, że powietrze musi wchodzić do płuc i zawierać istotny składnik. Becher Stahl nazwał ten składnik „phlogistonem” Joseph Priestley (1733 - -1804 ), angielski chemik, filozof, duchowny i pedagog; w 1774 odkrył tlen 1779 r. Antoine-Laurent de Lavoisier wprowadził nazwę Oxygenium 1883 r. Karol Olszewski i Zygmunt Wróblewski dokonali skroplenia tlenu...

plik pdf

testy ze spec zach jesień 2009 r

testy ze spec zachowawczej z Warszawy, sesja jesienna
Pieczątka organizatora Egzaminu Państwowego INSTRUKCJA DLA ZDAJĄCEGO TEST NR 131909 * * * T e s t s k ł a d a s i ę z e 1 8 0 z a d a ń e g z a mi n a c y j n y c h o b e j mu j ą c y c h zagadnień z bloku specjalistycznego i ogólnozawodowego. P r z e w i d y w a n y c z a s n a r o z w i ą z y w a n i e t e s t u : 1 8 0 mi n u t . całość Przed rozpoczęciem udzielania odpowiedzi proszę o wypełnienie i zaklejenie karty identyfikacyj...

plik doc

pediatria wykłady pielegniarstwo

skrypt wykładów pediatria
Pediatria – tematy dnia Temat dnia I – Zasady żywienia niemowląt. Wyłącznie karmienie piersią jest jedynym fizjologicznym sposobem karmienia niemowląt. Powinno być utrzymane do co najmniej 4-6 miesiąca życia niemowlęcia. Po wprowadzeniu pokarmów uzupełniających w okresie odstawienia od piersi, matka może dokarmiać piersią, np. po zasadniczych posiłkach lub w nocy, jeśli tylko ma pokarm, jest zdrowa i prawidłowo odżywiona. Żywienie mieszane Dokarmianie odpowied...

plik docx

tabela ICNP

tabela ICNP

PLAN/OSIE

plik doc

Opieka paliatywna - opracowanie do testu AHE Warszawa

1. Odleżyny II stopnia wg Torrance`a Ocenę ryzyka powstania odleżyn ułatwiają skale, m.in. Nortona, Waterlowa, Bradena, w których na wartości punktowe zamienia sie czynniki takie jak: kondycja fizyczna, stan umysłowy, aktywność fizyczna, odżywianie. Podział wg Torrance'a: Stopień 1: Blednące zaczerwienienie - reaktywne zaczerwienienie i zaczerwienienie jako reakcja na działające ciśnienie. Lekki ucisk palcem powoduje zblednięcie zaczerwienienia, co wskazuje, że mikrokrążenie nie jest jeszc...