plik docx

ostra niewydolność nerek


Ostra niewydolność nerek. Ostra niewydolność nerek jest to zespół objawów, w którym dochodzi do nagłego i najczęściej odwracalnego zmniejszania filtracji kłębuszkowej i gromadzenia się w płynach ustrojowych produktów przemiany białkowej, czyli mocznika i kreatyniny. Najczęściej przebiega ze skąpomoczem lub bezmoczem. U pacjentów z klinicznymi objawami ostrej niewydolności nerek obserwuje się zwiększenie kreatyninemii o...

plik odt

proces pielegnowania neurologiaJulita Jakubowska
Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
Edycja II (Izby
Pielęgniarskie)
Grupa 1
Praca zaliczeniowa z zajęć stażowych.
Oddział neurologiczny z pododdziałem udarów mózgu.
Opis przypadku:
Pacjent: J.O.
Płeć: M
Wiek: 55 lat
Rozpoznanie lekarskie: Stwardnienie zanikowe boczne
55 l
etni pacjent przyjęty do oddziału z powodu osłabienia si ...

plik docx

Proces pielęgnowania choroby wewnerznej


Nudności - Ograniczenie przykrych odczuć i przeżyć - ustalenie przyczyn nudności i dokonanie oceny objawów - podawanie płynów obojętnych w małych ilościach i często - nawilżanie jamy ustnej -eliminowanie z jadłospisu potraw o przykrym dla chorego zapachu - ułożenie pacjenta w dogodnej dla niego pozycji - zapewnienie dostępu świeżego powietrza Wymioty - nawodnienie chorego - zapobieganie utraty elektrolitów - obserwacja koloru, rodzaju wymiotów (gwałtowne, dławiące), czasu wy...

plik doc

Psychiatria

Proces psycho
Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna W Koszalinie Wydział: Humanistyczny Kierunek Pielęgniarstwo Rok III Semestr VI Psychiatria Proces pielęgnowania Psychiatria Karolina Otlewska Koszalin 2008 DEPRESJA Depresja należy do chorób afektywnych, czyli jest to choroba, która dotyczy głównie sfery uczuć. Badania epidemiologiczne prowadzone na całym świecie dowodzą, że w ciągu całego życia na depresję choruje ok. 17% populacji ogólnej. Szczy...

plik docx

PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTA Z NAGŁYM ZATRZYMANIEM KRĄŻENIA


PRACA ZALICZENIOWA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTA Z NAGŁYM ZATRZYMANIEM KRĄŻENIA Pacjent lat 65, został przyjęty na oddział intensywnej opieki medycznej po nagłym zatrzymaniu krążenia, które nastąpiło w czasie pobytu pacjenta w oddziale neurologicznym. Chory jest nieprzytomny, w śpiączce mózgowej z zachowaną reakcją na bodźce zewnętrzne, oddycha samodzielnie. Powłoki skórne bladoszare, zlane zimnym potem, oddech prz...

plik docx

Choroba Huntingtona jest dziedziczną chorobą mózgu.docx


Choroba Huntingtona jest dziedziczną chorobą mózgu. Jej nazwa pochodzi od nazwiska lekarza, Georga Huntingtona, który jako pierwszy opisał ją w 1872 r. Choroba ta nazywana była początkowo pląsawicą Huntingtona. Choroba Huntingtona powoduje obumieranie komórek (neuronów) w niektórych częściach mózgu, które pomagają w kontrolowaniu ruchów ciała, emocji, myślenia oraz w postrzeganiu świata. W miarę obumierania komórek mózgu, osoby z chorobą Huntingtona tracą możliwość kontrolowania ruchów...

plik doc

Modele społeczne- śmierć, szpital, niepełnosprawność


Modele społeczne - szpital, śmierć, niepełnosprawność Modelem nazywać można słowne, obrazowe lub jakiekolwiek symboliczne przedstawienie ludzkiego zachowania (instytucji, osobowości), mogące służyć za przykład i przedmiot odniesienia ocen i skonstruowane dla praktycznych celów społecznych. Modele mogą odznaczać się różnym stopniem abstrakcji. Model może być przedstawiony w formie konkretnego obrazu czy serii obrazów, albo w formie normatywnego sformułowania, albo w postaci mniej lub bar...