plik pdf

blok ogólnozawodowy


NOWY Blok ogólnozawodowy BO.Zadanie 1 J2017,W2018, Grupa osób wspólnie realizująca proces leczenia stanowi zespół terapeutyczny, którego cechami jest wspólnota celu działania i odpowiedzialności za jego realizację oraz: A . sprawny obieg informacji, indywidualne ustalenie zakresu działań, B . sprawny obieg informacji, wspólne ustalenie zakresu działań (w tym indywidualnych obowiązków i uprawnień), C . ustalenie zakresu obowiązków przez lidera, sprawny obieg informacji, D . wspólne ustaleni...