plik doc

anestezjo- test

test z enestezjo
TEST I       Głównym zadaniem resuscytacji jest: - tłoczenie krwi do mózgu - przywrócenie prawidłowych skurczów serca       Asystolie: - bezruch komór       Pośredni masaż serca: - wszystkie stwierdzenia są prawidłowe 4. Wskazaniem do podania atropiny jest: -wszystkie wyżej wymienione 5. Najpierw co robimy przy NZK: - defibrylacja 6. Co podajemy odoskrzelowo?: - atropina - adrenalina...

plik doc

giełda farmako

zagadnienia na egzamin
1.Działania niepozadane po salicylanach? 2.Nitraty- jaki jest ich mechanizm dzialania 3.ktory lek jest czesciowym agonista receptorow opioidowych? 4.DN po lekach moczopędnych 5.Metotreksat - czym jest? ( jest antagonistą kw foliowego, i wywoluje mielotosycznosc) 6.oksytocyna - w jakich przypadkach nie mozna jej zastosowac ( identyczne odpowiedzi do tego sa w ksiazce na str 410) 7.opis KAT B lekow 8.jakie leki p /goraczkowe mozna stosowac u kobiet ciezarnych?...

plik doc

Materiały z zarządzania w pielęgniarstwie

Podstawowe materiały z zarządzania czyli co student powinien wiedzieć o zarządzaniu w pielęgniarstwie. Materiały z 5 roku.
1.Omowić znaczenia pojęcia organizacja Nazwa organizacja wywodzi się od łac. słowa organella czyli wyspecjalizowana część komórki biologicznej lub ze slowa organom ( narzędzie, organ, instrument) Nazwą organizacja obejmuje się każdy przedmiot złożony co najmniej z 2 elementow pomiędzy którymi zachodzi podział pracy i specjalizacja Organizacja jest wielkością części...

plik odt

proces

proces
Diagnoza pielęgniarska Cel Plan opieki Realizacja planu Ocena Otyłość znacznego stopnia spowodowana nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi. Zmniejszenie masy ciała oraz ryzyka wystąpienia powikłań wynikających z obecnego stanu. 1. Edukacja zdrowotna pacjentki i rodziny na temat odpowiednich nawyków żywieniowych i otyłości. 2. Dostosowanie diety do zapotrzebowania energetycznego pacjentki. 1.Rozmowa z pacjentką i rodziną na temat otyłości i sposobu zapobiegania powikłanio...

plik doc

artykuł pediartia

recenzja artykułu
W Magazynie Pielęgniarek i Położnych znalazłam artykuł mgr Bożeny Król o „dzieciach, które mają raka”. Jak wiadomo nowotwór to choroba onkologiczna. Jakkolwiek by ją nazwać brzmi jak wyrok zarówno dla dziecka jak i rodziców. Niesprawiedliwy wyrok, zwłaszcza gdy choruje malutkie dziecko. Choroba rozwija się u niego długo i postępnie, rozpoznawana jest zbyt późno. Wtedy leczenie musi już wywrzeć wielowymiarowy wpływ na rozwój i wrażliwą psychikę małego pacjenta. Nasuwa się t...