plik doc

konspekt edukacji pacjenta

konspekt edukacji pacjentki w zakresie profilaktyki p/odleżynowej
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU INSTYTUT ZDROWIA KIERUNEK – PIELĘGNIARSTWO (studia stacjonarne) Konspekt Edukacyjny Temat: Profilaktyka przeciwodleżynowa Prowadząca: A.K. Nowy Sącz Rok akademicki 2009/2010 Prowadząca: A.K. Odbiorca: Pensjonariuszka DPS w Nowym Sączu ul. E. Plater Miejsce: Pokój pensjonariuszki Czas trwania: 15-18 minut Temat zajęć: Profilaktyka przeciwodleżynowa Cel ogólny: Wye...

plik doc

pierwsza pomoc

pierwsza pomoc
Klasa: IV SP Cele; - uczeń zna zasady udzielania I pomocy, - potrafi zmierzyć tętno i oddech, - uczeń zna pojęcie reanimacja, resuscytacja, - pamięta numery alarmowe, - potrafi właściwie się zachować, gdy ktoś potrzebuje pomocy, - umie współdziałać w grupie. Metody pracy; pogadanka, dyskusja, prezentacja, ćwiczenia praktyczne. Formy pracy: indywidualna, grupowa. Czas zajęć; 45 min. Środki dydaktyczne; fantom, zegarek, koc. Przebieg zajęć: 1.Powitanie uczn...

plik doc

kardiomiopatie

kardiomiopatie, ablacja ściąga
KARDIOMIOPATIE- schorzenia kardiolog. o zróżnic. I nie do końca znanej etiologii/ częściej u M/ 70% przebiega wśród objawów zab.rytmu serca i najbardziej niebezp. jest migotanie komór, które może być pierwszym i ostatnim objawem/ czasem bezobjawowa/duże ryzyko zgonu/ nie jest ryzykiem CHNS,NT,,wad serca,ch. osierdzia Czynniki ryzyka: nadużywanie alkoholu/zab. Immunolog./zakażenia wirusowe/czynniki genetyczne Kardiomiopatia-rodzaje: -rozstrzeniowa(DCM)-chara...

plik doc

anestezjo- test

test z enestezjo
TEST I       Głównym zadaniem resuscytacji jest: - tłoczenie krwi do mózgu - przywrócenie prawidłowych skurczów serca       Asystolie: - bezruch komór       Pośredni masaż serca: - wszystkie stwierdzenia są prawidłowe 4. Wskazaniem do podania atropiny jest: -wszystkie wyżej wymienione 5. Najpierw co robimy przy NZK: - defibrylacja 6. Co podajemy odoskrzelowo?: - atropina - adrenalina...

plik doc

giełda farmako

zagadnienia na egzamin
1.Działania niepozadane po salicylanach? 2.Nitraty- jaki jest ich mechanizm dzialania 3.ktory lek jest czesciowym agonista receptorow opioidowych? 4.DN po lekach moczopędnych 5.Metotreksat - czym jest? ( jest antagonistą kw foliowego, i wywoluje mielotosycznosc) 6.oksytocyna - w jakich przypadkach nie mozna jej zastosowac ( identyczne odpowiedzi do tego sa w ksiazce na str 410) 7.opis KAT B lekow 8.jakie leki p /goraczkowe mozna stosowac u kobiet ciezarnych?...

plik doc

Materiały z zarządzania w pielęgniarstwie

Podstawowe materiały z zarządzania czyli co student powinien wiedzieć o zarządzaniu w pielęgniarstwie. Materiały z 5 roku.
1.Omowić znaczenia pojęcia organizacja Nazwa organizacja wywodzi się od łac. słowa organella czyli wyspecjalizowana część komórki biologicznej lub ze slowa organom ( narzędzie, organ, instrument) Nazwą organizacja obejmuje się każdy przedmiot złożony co najmniej z 2 elementow pomiędzy którymi zachodzi podział pracy i specjalizacja Organizacja jest wielkością części...

plik odt

proces

proces
Diagnoza pielęgniarska Cel Plan opieki Realizacja planu Ocena Otyłość znacznego stopnia spowodowana nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi. Zmniejszenie masy ciała oraz ryzyka wystąpienia powikłań wynikających z obecnego stanu. 1. Edukacja zdrowotna pacjentki i rodziny na temat odpowiednich nawyków żywieniowych i otyłości. 2. Dostosowanie diety do zapotrzebowania energetycznego pacjentki. 1.Rozmowa z pacjentką i rodziną na temat otyłości i sposobu zapobiegania powikłanio...