plik doc

Rodzaje alkoholizmu jako choroby

JAKIE SĄ RODZAJE ALKOHOLIZMU
Rodzaje alkoholizmu jako choroby Osobą którą podała rodzaje alkoholizmu był Lesch. „Typologia Lescha opiera się na wieloletnich obserwacjach przebiegu alkoholizmu oraz uwzględnia czynniki biochemiczne, fizjologiczne, kliniczne i behawioralne . W wyniku tych obserwacji wyodrębnił on 4 typy alkoholizmu:       typ 1 „ właściwy lub pierwotny”       typ 2 „ lękowy”       typ 3 „ depresyjny”      ...

plik odt

proces pielęgnowania

proces pielęgnowania niemowlaka

PROCES
PIELĘGNOWANIA
ROZPOZNANIE STANU ZDROWIA DZIECKA – wywiad pielęgniarski
Wywiad ogólny:
-imię i nazwisko
M.K
-sala
3/18
-data urodzenia
04.02.2012, Bytom
-płeć
dziewczynka
-data zbierania wywiadu
21.11.2012
-dane rodziców:
matka: lat 22, wykształcenie gimnazjalne, pracuje w lombardzie, pali
pół paczki dziennie
ojciec: lat 29, wykszta ...

plik odt

proces pielęgnowania niemowlaka

proces pielęgnowania

PROCES
PIELĘGNOWANIA
ROZPOZNANIE STANU ZDROWIA DZIECKA – wywiad pielęgniarski
Wywiad ogólny:
-imię i nazwisko
M.K
-sala
3/18
-data urodzenia
04.02.2012, Bytom
-płeć
dziewczynka
-data zbierania wywiadu
21.11.2012
-dane rodziców:
matka: lat 22, wykształcenie gimnazjalne, pracuje w lombardzie, pali
pół paczki dziennie
ojciec: lat 29, wykształcenie gim...

plik odt

pielęgnacja narzędzi chirurgicznych

Narzędzia chirurgiczne, instrumenty chirurgiczne – ogół specjalistycznych narzędzi używanych przez chirurga w czasie operacji. Określenie to dotyczy zarówno instrumentów używanych w chirurgii miękkiej, jak i twardej. Wykonane są zazwyczaj ze stali nierdzewnej i są nieodłącznym element zabiegów i operacji. Często do ich stanu technicznego można mieć dużo zastrzeżeń, m. in. z powodu śladów korozji, nieprawidłowej pracy czy uszkodzeń mechanicznych. Użycie niesprawnych instrumentów niesie ze sobą ry...

plik doc

Psychologia

Psychologia - studia pielegniarskie
Podejście biologiczne - związane z myśleniem. Oparte na spostrzeganiu mózgu jako głównej centrali dowodzenia. Mózg pokazuje informacje poprzez układ nerwowy, hormonalny , gzie posłańcami są hormony, które przez układ krwionośny docierają do celu. Podejście behawiorystyczne - związane z zachowaniem Prekursor - Iwan Pawłow. John Wotson – człowiek jest istotą bierną, której zachowanie powstaje pod wyłączną kontrolą środowiska. Burrus Skiner – człowiek,...

plik docx

choroby skóry

geriatria

CHOROBY SKÓRY U OSÓB W WIEKU PODESZŁYM

Starzenie się skóry jest procesem fizjologicznym, na który mają wpływ czynniki wewnątrzpochodne jak i zewnątrzpochodne pozostające w związku. Głównym czynnikiem jest zaprogramowanie genetyc...

plik docx

choroby skóry

choroba

CHOROBY SKÓRY U OSÓB W WIEKU PODESZŁYM

Starzenie się skóry jest procesem fizjologicznym, na który mają wpływ czynniki wewnątrzpochodne jak i zewnątrzpochodne pozostające w związku. Głównym czynnikiem jest zaprogramowanie genetyczn...

plik docx

proces piel

Pacjent odczuwa lęk i niepokój o swój stan zdrowia

PROCES PIELĘGNOWANIA

plik doc

Dydaktyka-konspekt do zajęć seminaryjnych

Przykładowy konspekt do zajęć seminaryjnych
Konspekt do zajęć Prowadzący : Opis sytuacji dydaktycznej Miejsce realizacji zajęć: Kierunek studiów: Nr grupy: Forma organizacyjna zajęć: Przedmiot: Czas trwania zajęć: 45 min Liczba uczestników: 20 osób Temat: Mobbing w środowisku pracy Cel ogólny: Zwrócenie uwagi studentów na problem mobbingu w środowisku pracy pielęgniarek/pielęgniarzy. Efekty uczenia się:       Wiedza- po zrealizowaniu materiału nauczania odb...