plik pdf

proces pieegnowania chirurgia

proces pielęgnowania pacjenta chirurgiczneo
Monika Tomaszewska* Proces pielęgnowania – element jakości świadczeń pielęgniarskich Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona Albert Einstein Początek ogromnego postępu, jaki dokonał się w pielęgniarstwie datuje się na koniec lat 60 -tych kiedy to rozpoczęto nauczanie pielęgniarek na poziomie wyższym. Teoretycznie przeniesienie na grunt polski założeń zindywidualizowanego nastąpiło pod koniec lat 70 – tych w związk...

plik doc

schizofrenia


SCHIZOFRENIA Schizofrenia jest chorobą społeczną, która występuje mniej więcej u jednej osoby na 100. Jest najcięższą chorobą psychiczną spośród poważniejszych zaburzeń,jakie występują u osób dorosłych. Zazwyczaj pojawia się między 16 a 25 rokiem życia. Schizofrenia to choroba tajemnicza, nazywana przez psychiatrów ‘’delficką wyrocznia’’ psychiatrii, gdyż koncentrują się w niej najważnie...

plik doc

Opracowanie tematów na POZ praktyki


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Kierunek: Pielęgniarstwo, I rok Podstawowa Opieka Zdrowotna- zajęcia praktyczne PORTFOLIO I Organizacja pracy w POZ     Zasady reżimu sanitarnego specyficzne dla POZ Źródłem zakażenia może być personel przychodni, pacjenci zgłaszający się do przychodni, osoby będące nosicielami danego drobnoustroju ale również inne zarazki występujące w środowisku przychodni. Ważne jest więc aby przes...

plik docx

pacjent po nzk


Studium przypadku pacjenta z rozpoznanym nagłym zatrzymaniem krążenia. Krótki opis /charakterystyka schorzenia Nagłe zatrzymanie krążenia jest to stan, w którym dochodzi do ustania efektywnej czynności skurczowej mięśnia sercowego charakteryzujący się brakiem tętna oraz zatrzymaniem oddechu i utratą przytomności. Ze względu na przyczynę wyróżnia się pierwotne zatrzymanie krążenia spowodowane chorobą serca oraz wtórne zatrzymanie krążenia spowodowane przyczyną pozasercową np. zat...

plik doc

BADANIA FIZYKALNE-notatka z wykładów

notatka z wykładów
WSTĘP HOMEOSTAZA - stałość składu fizyczno-chemicznego -zawartość wody – 55-60 % wagi ciała -zawartość tłuszczu 25% wagi ciała -masa komórkowa 75% wagi ciała -stężenie jonów -równowaga kwasowo-zasadowa pH=7,33 -objętość krwi krążącej (4,5-5 litrów jest w organizmie- jeśli jest jej za mało dochodzi wstrząsu ZDROWIE -zdolność do utrzymania składu fizyczno- chemicznego czyli HOMEOSTAZY CHOROBA – odbiegnięcie od homeostazy LECZENIE – przywrócenie homeostazy R...