plik doc

Dokument procesu pielęgnowania


DOKUMENTACJA PROSESU PIELĘGNOWANIA W ODDZIALE ................................................................ W OKRESIE OD...........................DO.............................. NAZWISKO I IMIĘ CHOREGO (INICJAŁY)......................................................................... WIEK /DATA URODZENIA..........................

plik docx

POCHP

POCHP proces pielegn
Proces pielęgnacyjny pacjenta z POCHP Białystok 2016 Opis pacjenta: Mężczyzna lat 62 został przyjęty do Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych z powodu zaostrzenia POChP. W wykonanym ambulatoryjnie zdjęciu RTG klatki piersiowej stwierdzono zmiany zapalne w polu dolnym płuca prawego. Od kilku dni utrzymuje się podwyższona temperatura ciała do 38,9oC, całodobowy kaszel z odkrztuszaniem dużej ilości gęstej wydzieliny, nasilająca się duszność. N...

plik odt

OIOM - proces pielęgniarski

Pacjenta przyjęta z ortopedii o godz. 9.14 w stanie bardzo ciężkim. Chora bez kontaktu, oddech wspomagany O2. W oddziale zaintubowana, podłączona do respiratora. Pobrano wymaz wg procedur. Założono wkłucie centralne, pobrano komplet badań. Podczas dyżuru wykonano RTG klatki piersiowej oraz CT głowy, transport bez powikłań. Pacjentka w sedacji w Propofolu. Na skórze głowy, pod piersiami, w okolicach podbrzuszai pachwin widoczne zmiany skórne, zaopatrzone sudokremem. Na kończynach górnych liczne z...

plik doc

konspekt choroba nowotworowa


KONSPEKT ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Miejsce prowadzenia zajęć: Uniwersytet Medyczny w Gdańsku Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i       Tropikalnej Kierunek: Położnictwo Typ studiów: licencjackie Tryb studiów: stacjonarne Rok studiów: III Semestr: VI Data: Przedmiot nauczania: Pielęgniarstwo pediatryczne Imię i nazwisko nauczyciela: Imię i nazwisko studenta prowadzącego: Temat zajęć: Specyfika pielęgnowan...

plik docx

Problemy pielęgnacyjne w chorobach nerek

Problemy pielęgnacyjne u pacjentów z chorobami nerek - diagnozy, cele, interwencje pielęgniarskie.

Problemy pielęgnacyjne u pacjenta z nefropatią nadciśnieniową Diagnoza pielęgniarska: Deficyt wiedzy pacjenta na temat podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi (CTK) oraz odległych skutków tej choroby. Cel opieki: Profilaktyka powikłań wczesnych i późnych związanych z obecnością choroby nadciśnieniowej u pacjenta. Int...

plik docx

Pierwsza pomoc w ranach, krwotokach i złamaniach.

Czynności wykonywane przy udzielaniu pierwszej pomocy w przypadku ran, krwotoków oraz złamań.

Pierwsza pomoc w ranach :

  • zapewnienie bezpieczeństwa swojego i pacjenta
  • wstępna ocena ogólnego stanu pacjenta
  • ocena rodzaju rany
  • oczyszczenie rany ( ziemia, wapno)
  • założenie odpowiedniego opatrunku w zależności od rodzaju rany
  • jeśli w ranie tkwi ciało obce (np. kawałek metalu , szkła, lub nóż) nigdy tych ciał obcy...

plik doc

Plan opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z zapaleniem płuc.

Plan opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z zapaleniem płuc wraz ze studium przypadku.

PLAN OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ DLA DZIECKA Z ZAPALENIEM PŁUC.

STUDIUM PRZYPADKU Do izby przyjęć szpitala pediatrycznego zgłosiła się pani A. K. z 6 letnią dziewczynką Anią z powodu podwyższonej temperatury ciała do 39 ° C , trudności w oddychaniu, kaszlu, wymiotów i ogólnego osłabienia. Mama jest zaniepokojona stanem córki gdyż do taj...