plik doc

BADANIA FIZYKALNE-notatka z wykładów

notatka z wykładów
WSTĘP HOMEOSTAZA - stałość składu fizyczno-chemicznego -zawartość wody – 55-60 % wagi ciała -zawartość tłuszczu 25% wagi ciała -masa komórkowa 75% wagi ciała -stężenie jonów -równowaga kwasowo-zasadowa pH=7,33 -objętość krwi krążącej (4,5-5 litrów jest w organizmie- jeśli jest jej za mało dochodzi wstrząsu ZDROWIE -zdolność do utrzymania składu fizyczno- chemicznego czyli HOMEOSTAZY CHOROBA – odbiegnięcie od homeostazy LECZENIE – przywrócenie homeostazy R...

plik doc

TEST INTERNA


Witam Państwa Na początku przedstawiam listę osób zwolnionych z pisania pracy. Grupa III     Borowska Martyna     Kowalski Daniel     Lasek Dariusz     Dylczyk Magdalena Grupa IV     Grochal Magdalena     Krzaczyńska Anna Warunkiem zwolnienia była obecność na wszystkich moich zajęciach i bardzo dobrze napisane kartkówki (obie).     Studenci:     Łazarewicz Grzegorz     Pisera K...

plik odt

diagnoza pielegniarskaDiagnoza pielęgniarska Oddział
Neurologii
Teresa Przybylska
Imię i Nazwisko: K.H
Płeć: mężczyzna
Stan cywilny: żonaty
Pacjent
30-letni
został przywieziony do szpitala przez rodzinę zaniepokojoną
pogarszającym
się stanem zdrowia .Hospitalizowany na Oddział Neurologii z powodu nasilenia zburzeń mowy i połykania. Z wywiadu z rodziną wynika ,że pacjent dotychczasowo...

plik docx

Pielęgnowanie jamy ustnej u pacjenta w OIT

opis pielęgnowania pacjenta w OIT z uwzględnieniem jamy ustnej
PIELĘGNOWANIE JAMY USTNEJ U PACJENTÓW ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII ZNACZENIE HIGIENY JAMY USTNEJ U PACJENTÓW OIT:     Jama ustna jest skontaminowana dużą ilością drobnoustrojów, które mają bardzo dobre warunki rozwoju (brak usuwania płytki – tworzenie się biofilmu – powstawanie kamienia nazębnego),     zmiany w aktywności enzymów jamy ustnej krytycznie chorego mogą spowodować rozwój bardziej zjadliwych...

plik odt

Proces pielęgnowania po cięciu cesarskimProces pielegnowania pacjentki po ci
ęciu cesarskim
Pacjentka M.P, lat 27. Ci
ąża II, poród II. Stan po cięciu cesarskim w 39 tygodniu ciązy z powodu ułożnia miednicowego płodu. Pacjentka urodziła syna żywego o wadze 2950g.
Stan po
łożniczy:
Odchody krwiste w ilo
ści fizjologicznej.
Macica obkurcza si
ę prawidłowo.
Stan ogólny:
Ci
śnienie: 120/70 mmHg; t&#...

plik odt

Proces pielęgnowania po cięciu cesarskimProces pielegnowania pacjentki po ci
ęciu cesarskim
Pacjentka M.P, lat 27. Ci
ąża II, poród II. Stan po cięciu cesarskim w 39 tygodniu ciązy z powodu ułożnia miednicowego płodu. Pacjentka urodziła syna żywego o wadze 2950g.
Stan po
łożniczy:
Odchody krwiste w ilo
ści fizjologicznej.
Macica obkurcza si
ę prawidłowo.
Stan ogólny:
Ci
śnienie: 120/70 mmHg; t&#...

plik doc

kontraktowanie

Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych 1) Pierwsza ustawa o puz – 1997 r. 2) 1 stycznia 1999 r. – wdrożenie systemu ubezpieczeń zdrowotnych 3) 2003 r. – przebudowa funkcjonowania ubezpieczeń zdrowotnych (ustawa z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz. U. 2003, Nr 45, poz. 339)- 7 stycznia 2004 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że znaczna część przepisów ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Fundusz...