plik docx

pacjent po nzk


Studium przypadku pacjenta z rozpoznanym nagłym zatrzymaniem krążenia. Krótki opis /charakterystyka schorzenia Nagłe zatrzymanie krążenia jest to stan, w którym dochodzi do ustania efektywnej czynności skurczowej mięśnia sercowego charakteryzujący się brakiem tętna oraz zatrzymaniem oddechu i utratą przytomności. Ze względu na przyczynę wyróżnia się pierwotne zatrzymanie krążenia spowodowane chorobą serca oraz wtórne zatrzymanie krążenia spowodowane przyczyną pozasercową np. zat...

plik doc

BADANIA FIZYKALNE-notatka z wykładów

notatka z wykładów
WSTĘP HOMEOSTAZA - stałość składu fizyczno-chemicznego -zawartość wody – 55-60 % wagi ciała -zawartość tłuszczu 25% wagi ciała -masa komórkowa 75% wagi ciała -stężenie jonów -równowaga kwasowo-zasadowa pH=7,33 -objętość krwi krążącej (4,5-5 litrów jest w organizmie- jeśli jest jej za mało dochodzi wstrząsu ZDROWIE -zdolność do utrzymania składu fizyczno- chemicznego czyli HOMEOSTAZY CHOROBA – odbiegnięcie od homeostazy LECZENIE – przywrócenie homeostazy R...

plik doc

TEST INTERNA


Witam Państwa Na początku przedstawiam listę osób zwolnionych z pisania pracy. Grupa III     Borowska Martyna     Kowalski Daniel     Lasek Dariusz     Dylczyk Magdalena Grupa IV     Grochal Magdalena     Krzaczyńska Anna Warunkiem zwolnienia była obecność na wszystkich moich zajęciach i bardzo dobrze napisane kartkówki (obie).     Studenci:     Łazarewicz Grzegorz     Pisera K...

plik odt

diagnoza pielegniarskaDiagnoza pielęgniarska Oddział
Neurologii
Teresa Przybylska
Imię i Nazwisko: K.H
Płeć: mężczyzna
Stan cywilny: żonaty
Pacjent
30-letni
został przywieziony do szpitala przez rodzinę zaniepokojoną
pogarszającym
się stanem zdrowia .Hospitalizowany na Oddział Neurologii z powodu nasilenia zburzeń mowy i połykania. Z wywiadu z rodziną wynika ,że pacjent dotychczasowo...

plik docx

Pielęgnowanie jamy ustnej u pacjenta w OIT

opis pielęgnowania pacjenta w OIT z uwzględnieniem jamy ustnej
PIELĘGNOWANIE JAMY USTNEJ U PACJENTÓW ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII ZNACZENIE HIGIENY JAMY USTNEJ U PACJENTÓW OIT:     Jama ustna jest skontaminowana dużą ilością drobnoustrojów, które mają bardzo dobre warunki rozwoju (brak usuwania płytki – tworzenie się biofilmu – powstawanie kamienia nazębnego),     zmiany w aktywności enzymów jamy ustnej krytycznie chorego mogą spowodować rozwój bardziej zjadliwych...