plik odt

Edukacja zdrowotna w zakresie żywienia w zależności od stanu wydolności nerek

Opisano składniki metaboliczne i ich znaczenie w diecie przy niewydolności nerek

Edukacja zdrowotna w zakresie żywienia, w zależności od stanu wydolności nerek
Określenie „dieta” zazwyczaj negatywnie nastraja do wszystkich zaleceń żywieniowych. Słysząc słowo „dieta” natychmiast widzimy liczne wyrzeczenia i towarzyszące temu uczucie głodu. Taka sytuacja jest błędnym rozumieniem pojęcia,...

plik pdf

Proces oddział zakaźny dzieciecy


Agnieszka Drążkiewicz Specjalizacja pielęgniarstwo pediatryczne gr V Staż - Oddział zakaźny Proces pielęgnowania dziecka z ospą wietrzną Dane o pacjencie: Imię i Nazwisko: Płeć: Wiek: Masa ciała: Wzrost: Data przyjęcia: Powód przyjęcia: K.D. żeńska 4 lat 17 kg 114 cm 05. 12. 2017 r. wysoka gorączka 39,6˚C, ból głowy, złe samopoczucie, wysypka w postaci swędzących czerwonych plam i pęcherzyków wypełnionych płynem surowiczym. Diagnoza pielęgniarska Dziewczynka lat 4 przyjęta na oddział z...

plik docx

pielęgnowanie pacjenta z gózem mózgu

Proces pielęgnowania pacjenta z guzem mózgu
Lp. Diagnoza pielęgniarska Cel opieki Planowane interwencje Realizacja opieki (+/-) Ocena podjętych działań 1. Silny napadowy ból głowy. Zniwelowanie bólu Minimalizacja incydentów napadu bólu - udział w farmakoterapii zgodnie ze zleceniem- podaż leków p/bólowych wg KZL - obserwacja pacjentki (mimiki twarzy, zachowania) - monitorowanie oraz dokumentacja parametrów życiowych (CTK, tętno, oddech) + + + Pacjentka otrzymuje mor...

plik docx

proces pielęgnacyjny POZ


    PROCES PIELĘGNOWANIA Podstawowa opieka zdrowotna ROZPOZNAWANIE, PLANOWANIE NUMER OSOBY NUMER DIAGNOZY DIAGNOZA, PROBLEM CEL DZIAŁANIA PROPONOWANE DZIAŁANIA CZAS ŚRODKI REALIZACJI DATA PODPIS 1 1 Szybkie męczenie się spowodowane nadwagą lub otyłością. Redukcja masy ciała, poprawienie wydolności organizmu.     Obliczenie wskaźnika BMI i kontrola masy ciała, pomiar obwodu brzucha na wysokości pępka, planowanie posiłków według indywi...

plik docx

TEORIA PIELĘGNOWANIA Marthy Rogers


TEORIA PIELĘGNOWANIA wg Marthy Rogers Martha Elizabeth Rogers urodziła się 12 maja 1914r. w Dallas w Texasie (USA). W latach 1931-1933 studiowała nauki przyrodnicze i w tym samym roku, w którym ukończyła studia, zdecydowała, że zostanie pielęgniarką. Dyplom ukończenia Szkoły Pielęgniarskiej przy Szpitalu Ogólnym w Knoxville otrzymała w 1936r., a rok później tytuł bakałarza nauk ścisłych. W latach 1937-1939 pracowała najpierw jako pielęgniarka zdrowia publicznego, później jako kierowni...

plik docx

zdrowie publiczne pielegniarstwo


Zdrowie Publiczne KTO TO JEST PACJENT? Pacjent to każdy, kto już korzysta ze świadczeń zdrowotnych lub zwraca się o ich udzielenie, m.in. przez szpital, przychodnię, lekarza, pielęgniarkę, położną (niezależnie od tego czy jest chory, czy zdrowy). Kto jest zobowiązany do poszanowania i przestrzegania praw pacjenta? 3 Osoby wykonujące zawód medyczny: lekarze, pielęgniarki, położne, diagności, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni i inni profesjonaliści opieki zdrowotnej oraz każd...

plik odt

proces pielegnowania

Proces pielegnowania pacjenta lezacego

Lp.
Problemy pielęgnacyjne chorego
Cel zaplanowanych i podejmowanych działań
Planowanie działania / co planujesz, ile razy /
Realizacja i ocena podjętych działań
1
Unieruchomienie w łóżku (brak samoobsługi, odleżyny, zapalenie płuc, zakrzepowe zapalenie żył,
Zapobieganie powikłaniom
1. Toaleta całego ciała wraz z jego natłuszczen...