plik docx

Choroba Huntingtona jest dziedziczną chorobą mózgu.docx


Choroba Huntingtona jest dziedziczną chorobą mózgu. Jej nazwa pochodzi od nazwiska lekarza, Georga Huntingtona, który jako pierwszy opisał ją w 1872 r. Choroba ta nazywana była początkowo pląsawicą Huntingtona. Choroba Huntingtona powoduje obumieranie komórek (neuronów) w niektórych częściach mózgu, które pomagają w kontrolowaniu ruchów ciała, emocji, myślenia oraz w postrzeganiu świata. W miarę obumierania komórek mózgu, osoby z chorobą Huntingtona tracą możliwość kontrolowania ruchów...

plik doc

Modele społeczne- śmierć, szpital, niepełnosprawność


Modele społeczne - szpital, śmierć, niepełnosprawność Modelem nazywać można słowne, obrazowe lub jakiekolwiek symboliczne przedstawienie ludzkiego zachowania (instytucji, osobowości), mogące służyć za przykład i przedmiot odniesienia ocen i skonstruowane dla praktycznych celów społecznych. Modele mogą odznaczać się różnym stopniem abstrakcji. Model może być przedstawiony w formie konkretnego obrazu czy serii obrazów, albo w formie normatywnego sformułowania, albo w postaci mniej lub bar...

plik odt

Praca zaliczeniowa - Opieka paliatywna

Praca zaliczeniowa - Opieka paliatywna

AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE
Tel: +48/ 34 36 84 229
Fax: +48/ 34 32 49 662
e-mail:
dziekanat @ap.edu.pl
www.ap.edu.pl
Nazwisko i imię studenta:
Nr Albumu:
Rok Akademicki: 2017/2018
PRZEDMIOT:
OPIEKA PALIATYWNA
Opieka paliatywna zajmuje się czynną całościową opieką nad pacjentami z bardzo zaawansowaną, szybko postępująca i prowadząca do śmierci...

plik odt

Praca zaliczeniowa - Interna i pielęgniarstwo internistyczne

Praca zaliczeniowa z Interna i pielęgniarstwo internistyczne

AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE
Tel: +48/ 34 36 84 229
Fax: +48/ 34 32 49 662
e-mail:
dziekanat @ap.edu.pl
www.ap.edu.pl
Nazwisko i imię studenta:
Nr Albumu:
Rok Akademicki: 2017/2018
PRZEDMIOT:
INTERNA I PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE
Medycyna wewnętrzna, zwana pocznie “Interną”, jest działem medycyny zajmującej się schorzeniami narzą...

plik doc

Kardiologia


SAMOKSZTAŁCENIE Z PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO Pracę wykonały: 1. Kardiologia Zadania: Przypadek I Pan Kowalski został przyjęty do oddziału kardiologicznego z powodu objawów wskazujących na niewydolność prawokomorową. Wśród zgłaszanych dolegliwości dominowała sinica, obrzęki kończyn dolnych i powiększenie wątroby i żył szyjnych. Pytania:     Opisz objawy niewydolności prawej komory i możliwe przyczyny.     Omów, jak możesz oc...

plik docx

opracowanie narządów rozrodczych męskich


NARZĄDY ROZRODCZE MĘSKIE Głównym zadaniem narządów rozrodczych męskich jest wytwarzanie plemników, umożliwia ich wprowadzenie do żeńskich dróg płciowych, produkuje hormony męskie – androgeny. Narządy płciowe męskie dzielą się na wewnętrzne i zewnętrzne, do wewnętrznych należą:     jądro (testis),     najądrze (epididymis),     przyjądrze (paradidymas),     narządy szczątkowe     nasieniowód (ductus deferens),     pęc...

plik pdf

Badanie fizykalne-ogólne wytyczne

ogólne wytyczne do badania fizykalnego pielęgniarskiego
BADANIE FIZYKALNE Na badanie lekarskie składają się: - badanie podmiotowe = wywiad, czyli anamneza - badanie przedmiotowe, na które składa się badanie fizyczne chorego i badania dodatkowe ( radiologiczne, chemiczne, histopatologiczne ). Objawy podmiotowe, czyli subiektywne są to podane podczas zbierania wywiadów objawy odczuwane przez chorych np: bóle głowy, osłabienie itp. Objawy przedmiotowe, czyli obiektywne są to objawy, które znaj...

plik docx

: Krytyczna analiza wybranego doniesienia na temat badań naukowych prowadzonych w pielęgniarstwie


Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego 2017 – 2019 Praca samokształceniowa modułu: I. Humanistyczno – społeczne podstawy specjalizacji Część 5. Praktyka pielęgniarska oparta na faktach. Temat pracy: Krytyczna analiza wybranego doniesienia na temat badań naukowych prowadzonych w pielęgniarstwie. Imię i nazwisko: Anna Kuchta Imię i nazwisko wykładowcy modułu: dr n. med. Marianna Charzyńska-Gula „Posłuszeństwo” pacjentów związane z...