plik docx

TEORIA PIELĘGNOWANIA Marthy Rogers


TEORIA PIELĘGNOWANIA wg Marthy Rogers Martha Elizabeth Rogers urodziła się 12 maja 1914r. w Dallas w Texasie (USA). W latach 1931-1933 studiowała nauki przyrodnicze i w tym samym roku, w którym ukończyła studia, zdecydowała, że zostanie pielęgniarką. Dyplom ukończenia Szkoły Pielęgniarskiej przy Szpitalu Ogólnym w Knoxville otrzymała w 1936r., a rok później tytuł bakałarza nauk ścisłych. W latach 1937-1939 pracowała najpierw jako pielęgniarka zdrowia publicznego, później jako kierowni...

plik docx

zdrowie publiczne pielegniarstwo


Zdrowie Publiczne KTO TO JEST PACJENT? Pacjent to każdy, kto już korzysta ze świadczeń zdrowotnych lub zwraca się o ich udzielenie, m.in. przez szpital, przychodnię, lekarza, pielęgniarkę, położną (niezależnie od tego czy jest chory, czy zdrowy). Kto jest zobowiązany do poszanowania i przestrzegania praw pacjenta? 3 Osoby wykonujące zawód medyczny: lekarze, pielęgniarki, położne, diagności, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni i inni profesjonaliści opieki zdrowotnej oraz każd...

plik odt

proces pielegnowania

Proces pielegnowania pacjenta lezacego

Lp.
Problemy pielęgnacyjne chorego
Cel zaplanowanych i podejmowanych działań
Planowanie działania / co planujesz, ile razy /
Realizacja i ocena podjętych działań
1
Unieruchomienie w łóżku (brak samoobsługi, odleżyny, zapalenie płuc, zakrzepowe zapalenie żył,
Zapobieganie powikłaniom
1. Toaleta całego ciała wraz z jego natłuszczen...

plik doc

zasady obowiązujące przy podawaniu leków doustnie


Zasady obowiązujące przy podawaniu leków doustnie     leki przygotowuje i podaje pielęgniarka na pisemne zlecenie lekarskie umieszczone w Indywidualnej Karcie Zleceń,     przed przystąpieniem do rozkładania leków należy umyć ręce,     pielęgniarka rozkładająca leki po uprzednim trzykrotnym sprawdzeniu zgodności zapisów w Indywidualnej Karcie Zleceń, na tacy i na opakowaniu, zawsze sprawdza datę ważności leku, Podawanie leków doustnie    ...