plik doc

zasady obowiązujące przy podawaniu leków doustnie


Zasady obowiązujące przy podawaniu leków doustnie     leki przygotowuje i podaje pielęgniarka na pisemne zlecenie lekarskie umieszczone w Indywidualnej Karcie Zleceń,     przed przystąpieniem do rozkładania leków należy umyć ręce,     pielęgniarka rozkładająca leki po uprzednim trzykrotnym sprawdzeniu zgodności zapisów w Indywidualnej Karcie Zleceń, na tacy i na opakowaniu, zawsze sprawdza datę ważności leku, Podawanie leków doustnie    ...

plik doc

Proces pielęgnowania

Proces pielęgnowania chorego w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej
Proces pielęgnowania chorego w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej. Pacjent K.S. lat 32, zawód wykonywany- malarz. Przyjęty z powodu upadku z dużej wysokości, nieprzytomny, zaintubowany, podłączony do aparatury monitorującej parametry życiowe, zacewnikowany. Powłoki skórne różowe dobrze ocieplone. na oddziale przebywa drugą dobę. W czasie upadku doznał urazu kręgosłupa w odcinku krzyżowym. Żona w stałym kontakcie z pe...

plik docx

Przykładowy wywiad osoby dorosłej, badania fizykalne

Przykładowy wywiad osoby dorosłej, badania fizykalne
CAŁOŚCIOWY WYWIAD OSOBY DOROSŁEJ 1.Data zbierania wywiadu : 10.05.2016 r. 2.Dane personalne pacjenta : Hanna Kowalska 3.Źródło skierowania : przyjęta bez skierowania, w trybie nagłym 4. Wywiad zbierany od – pacjenta 5. Wiarygodność wywiadu – pacjent w pełni świadomy 6. Skargi główne : silny ból brzucha, nudności, wymioty 7. Przebieg obecnej choroby –główne objawy : *nudności *wymioty *silny ból brzucha * skurcze, kolka 8. W...

plik docx

Czepiec przeciwwszawiczy


Czepiec przeciwwszawiczy : - Istotą jest założenie czepca , w celu pozbycia się wszy i gnid zalegających w we włosach Drogi szerzenia się wszawicy : - w trakcie zabawy dwojga dzieci - przez używanie tego samego grzebienia i ręcznika - podczas dużego skupiska ludzi ( pociąg , autobus) Objawy: - świąd skóry - zdenerwowanie, niepokój - czerwone ślady ukoszeń Niebezpieczeństwa: - podrażnienie skóry - zalanie oczu i błon śluzowych środkiem przeciw wszą Zasady: - otrzymanie zgody...