plik odt

diagnoza pielegniarskaDiagnoza pielęgniarska Oddział
Neurologii
Teresa Przybylska
Imię i Nazwisko: K.H
Płeć: mężczyzna
Stan cywilny: żonaty
Pacjent
30-letni
został przywieziony do szpitala przez rodzinę zaniepokojoną
pogarszającym
się stanem zdrowia .Hospitalizowany na Oddział Neurologii z powodu nasilenia zburzeń mowy i połykania. Z wywiadu z rodziną wynika ,że pacjent dotychczasowo...

plik docx

Pielęgnowanie jamy ustnej u pacjenta w OIT

opis pielęgnowania pacjenta w OIT z uwzględnieniem jamy ustnej
PIELĘGNOWANIE JAMY USTNEJ U PACJENTÓW ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII ZNACZENIE HIGIENY JAMY USTNEJ U PACJENTÓW OIT:     Jama ustna jest skontaminowana dużą ilością drobnoustrojów, które mają bardzo dobre warunki rozwoju (brak usuwania płytki – tworzenie się biofilmu – powstawanie kamienia nazębnego),     zmiany w aktywności enzymów jamy ustnej krytycznie chorego mogą spowodować rozwój bardziej zjadliwych...

plik odt

Proces pielęgnowania po cięciu cesarskimProces pielegnowania pacjentki po ci
ęciu cesarskim
Pacjentka M.P, lat 27. Ci
ąża II, poród II. Stan po cięciu cesarskim w 39 tygodniu ciązy z powodu ułożnia miednicowego płodu. Pacjentka urodziła syna żywego o wadze 2950g.
Stan po
łożniczy:
Odchody krwiste w ilo
ści fizjologicznej.
Macica obkurcza si
ę prawidłowo.
Stan ogólny:
Ci
śnienie: 120/70 mmHg; t&#...

plik odt

Proces pielęgnowania po cięciu cesarskimProces pielegnowania pacjentki po ci
ęciu cesarskim
Pacjentka M.P, lat 27. Ci
ąża II, poród II. Stan po cięciu cesarskim w 39 tygodniu ciązy z powodu ułożnia miednicowego płodu. Pacjentka urodziła syna żywego o wadze 2950g.
Stan po
łożniczy:
Odchody krwiste w ilo
ści fizjologicznej.
Macica obkurcza si
ę prawidłowo.
Stan ogólny:
Ci
śnienie: 120/70 mmHg; t&#...

plik doc

kontraktowanie

Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych 1) Pierwsza ustawa o puz – 1997 r. 2) 1 stycznia 1999 r. – wdrożenie systemu ubezpieczeń zdrowotnych 3) 2003 r. – przebudowa funkcjonowania ubezpieczeń zdrowotnych (ustawa z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz. U. 2003, Nr 45, poz. 339)- 7 stycznia 2004 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że znaczna część przepisów ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Fundusz...

plik

kontraktowanie

Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych 1) Pierwsza ustawa o puz – 1997 r. 2) 1 stycznia 1999 r. – wdrożenie systemu ubezpieczeń zdrowotnych 3) 2003 r. – przebudowa funkcjonowania ubezpieczeń zdrowotnych (ustawa z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz. U. 2003, Nr 45, poz. 339)- 7 stycznia 2004 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że znaczna część przepisów ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia jest niezgodna z Konstytucją 4) 2004...