plik pdf

blok ogólnozawodowy


NOWY Blok ogólnozawodowy BO.Zadanie 1 J2017,W2018, Grupa osób wspólnie realizująca proces leczenia stanowi zespół terapeutyczny, którego cechami jest wspólnota celu działania i odpowiedzialności za jego realizację oraz: A . sprawny obieg informacji, indywidualne ustalenie zakresu działań, B . sprawny obieg informacji, wspólne ustalenie zakresu działań (w tym indywidualnych obowiązków i uprawnień), C . ustalenie zakresu obowiązków przez lidera, sprawny obieg informacji, D . wspólne ustaleni...

plik docx

PROCES PIELĘGNOWANIA DZIECKA Z BIEGUNKĄ, WYMIOTAMI I GORĄCZKĄ


STUDIUM PRZYPADKU Pacjent W.W lat 10 waga 34,600 kg wzrost 134 cm RR 107/75 mmHg Rozpoznanie: Ostra gastroenteropatia wywołana przez czynnik Norwalk. Chłopiec niespełna 10-letni, skierowany z pomocy doraźnej z powodu wymiotów. W wywiadzie- wymioty od 3 godzin, bez gorączki, bez bólu brzucha. W badaniu przy przyjęciu - skóra blada, podsychające śluzówki jamy ustnej, skóra sucha odwodniona nad polami płucnymi szmer pęcherzykowy, przyspieszona czynność serca. Brzuch miękki, bez pato...

plik odt

badania prenatalneW ostatnich latach wzrasta systematycznie średni wiek kobiet rodzących. Szacuje się, że rodzące powyżej 35 roku życia stanowią 8-10% wszystkich porodów. Powyżej tej granicy wiekowej istotnie wzrasta ryzyko wystąpienia patologii płodu uwarunkowanej aberracją chromosomową.
Badania prenatalne polegają na określeniu ryzyka urodzenia dziecka z wadą genetyczną oraz otwartą wadą ośrod...

plik

Cisnienie tetnicze ,temp, oddech

Niemal każde złamanie kości, zwichnięcie stawu lub poważne skręcenie wymaga unieruchomienia. Złamanie najczęściej kojarzy nam się z założeniem w miejscu urazu opatrunku gipsowego. Metoda ta wciąż jest jednym z zasadniczych i powszechnych elementów leczenia w traumatologii. Urazy kości leczono już w starożytności. Informacje o tym, jak sobie z tym radzono, można znaleźć na kartach historycznych zapisów, m.in. w słynnym papirusie Eberta. Nieustanne wojny prowadzone w tym okresie były przyczyną po...

plik docx

Esej refleksyjny z przedmiotu Etyka w pielęgniarstwie

a. Na podstawie tekstu , dotyczącego klauzuli sumienia (prawa pielęgniarki do odmowy świadczeń ) proszę opisać na konkretnym przykładzie z własnej praktyki zawodowej sytuację budzącą wątpliwości moralne pielęgniarki , b. Proszę podać i uzasadnić po 3 argumenty za i przeciw eutanazji, c. Proszę podać przykłady zastosowania "białego kłamstwa" w praktyce pielęgniarskiej.
a. Na podstawie tekstu , dotyczącego klauzuli sumienia (prawa pielęgniarki do odmowy świadczeń ) proszę opisać na konkretny...

plik doc

Zasady prowadzenia intensywnej opieki pielęgniarskiej w oddziale kardiochirurgicznym.

Zasady prowadzenia intensywnej opieki pielęgniarskiej w oddziale kardiochirurgicznym.
Praca zaliczeniowa Zasady prowadzenia intensywnej opieki pielęgniarskiej w oddziale kardiochirurgicznym. Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej dr n.med. Joanna Wanot Katarzyna Zdrach Pielęgniarstwo IIst niestacjonarne     Leczenie pacjentów w oddziale intensywnej terapii kardiochirurgicznej wymaga zaangażowania w proces terapeutyczny nie tylko per...

plik

Proces pielęgnowania

Problem pielęgnacyjny: Ryzyko wprowadzenia zakażenia do kaniuli dożylnej Planowane działania: - przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki - zmiana opatrunku na czysty w sytuacji zabrudzenia,odklejenia, zmienianie raz na 24 godziny - ocena miejsca wkłucia w skali Baxter - używanie jednorazowego jałowego sprzętu