plik pdf

choroby metaboliczne

referat
1. Wstęp Choroby metaboliczne są grupą schorzeń, które charakteryzują się nieprawidłowym przebiegiem procesów metabolicznych w organizmie. Zdecydowanie w większości przypadków za ich rozwój odpowiada mutacja genetyczna, lecz nie zawsze jest to regułą. Niektóre z nich, tak jak cukrzyca, mogą być nabyte. Zatem nasuwa się pytanie skąd się biorą choroby metaboliczne ? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie należy wspomnieć, że choroby metaboliczne są związane z zaburzeniami metabolizmu....

plik doc

paliatyw


Pacjent K.B., lat 75. Osiem lat temu przebył udar mózgu, w konsekwencji powstał niedowład lewostronny. Przykurcz kończyny górnej lewej. Chorobami współistniejącymi u K.B. są: przewlekała nefropatia w obrębie niewydolności nerek, miażdżyca uogólniona naczyń mózgowych, zmiana zwyrodnieniowa kręgosłupa. Pacjent ma usunięte prawe najądrze z powodu jego zapalenia. Pacjent nie jest świadomy, co do miejsca, czasu i sytuacji. Brak kontaktu słownego, polecenia rozumie. K.B. jest niewydolny w zak...

plik docx

promocja starzenia się

podstawy pielęgniarstwa promocja starzenia się
WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W PIŃCZOWIE Praca zaliczeniowa Wykładowca dr n. med. Bogumiła Kowalczyk- Sroka Promocja zdrowego starzenia się                                                 PIŃCZÓW, 2018 rok     Proces starzenia się defin...

plik docx

edukacja rodziny

indywidualny program edukacji rodziny nad chorym z cukrzyca
PLAN PROGRAMU EDUKACJI ZDROWOTNEJ DLA RODZINY EDUKACJA ZDROWOTNA RODZINY     Wstęp –Edukacja pacjenta i jego rodziny na temat cukrzycy typu II poprawi jakość życia, zniweluje strach przed chorobą oswoi pacjenta i jego rodzinę do życia z chorobą. Cukrzyca jest chorobą przewlekłą, w której ogromne znaczenie ma nie tylko farmakoterapia, ale również edukacja zdrowotna w zakresie samokontroli i zmiany stylu życia. Po...

plik odt

proces edukacyjny antybiotykiKONSPEKT EDUKACYJNY
Temat:
Antybiotykoterapia – rozważne stosowanie.
Cel:
 P
odniesienia świadomości na temat zagrożenia dla zdrowia publicznego, jakim jest oporność na antybiotyki, oraz racjonalnego stosowania antybiotyków .
Upowszechnienie nawyku r
acjonalnego stosowanie antybiotyków
Uświadomienie jak ważne jest w
łaściwe stosowanie antybiotyków może zapobiec pojawiani...

plik pdf

Poradnik dla pacjentów, jak stosować leki p/zakrzepowe


KLINIKA WAD NABYTYCH SERCA INSTYTUTU KARDIOLOGII W WARSZAWIE JAK BEZPIECZNIE I SKUTECZNIE STOSOWAĆ LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE? PORADNIK DLA PACJENTÓW Prof. dr hab. med. Janina Stępińska Lek. Ewa Poniatowska Dr n. med. Urszula Ablewska Dr n. med. Elżbieta Abramczuk Warszawa, 2010 KLINIKA WAD NABYTYCH SERCA INSTYTUTU KARDIOLOGII W WARSZAWIE JAK BEZPIECZNIE I SKUTECZNIE STOSOWAĆ LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE? PORADNIK DLA PACJENTÓW wydanie IV Prof. dr hab. med. Janina Stępińska Lek. Ewa Poniatows...