plik

Cewnikowanie pęcherza moczowego

Czym jest cewnikowanie PM.? Cewnikowanie czynnością mającą na celu odprowadzenie zawartości pęcherza moczowego. Cewnik zakłada się czasowo lub na stałe. Cewnik lateksowy należy wymienić po 10 dniach,pokryty częściowo sylikonem – po 3 tygodniach, wyprodukowany z czystego silikonu – dopiero po 4-6 tygodniach. Czasami cewnik trzeba wymienić wcześniej, np. z powodu zatkania się drenu, wyciekania moczu czy wystąpienia objawów zakażenia dróg moczowych takich jak podwyższona ciepłota ciała, ból w podbr...

plik

Cewnikowanie pęcherza moczowego

Czym jest cewnikowanie PM.? Cewnikowanie czynnością mającą na celu odprowadzenie zawartości pęcherza moczowego. Cewnik zakłada się czasowo lub na stałe. Cewnik lateksowy należy wymienić po 10 dniach,pokryty częściowo sylikonem – po 3 tygodniach, wyprodukowany z czystego silikonu – dopiero po 4-6 tygodniach. Czasami cewnik trzeba wymienić wcześniej, np. z powodu zatkania się drenu, wyciekania moczu czy wystąpienia objawów zakażenia dróg moczowych takich jak podwyższona ciepłota ciała, ból w podbr...

plik docx

Opieka paliatywna

Opieka pielęgniarska w ZOL nad 81- letnim pacjentem po przebytym udarze mózgu.
OPIS PRZYPADKU Obserwacja Pacjent K.B., lat 81. Osiem lat temu przebył udar mózgu, w konsekwencji powstał niedowład lewostronny. Przykurcz kończyny górnej lewej. Chorobami współistniejącymi u K.B. są: przewlekała nefropatia w obrębie niewydolności nerek, miażdżyca uogólniona naczyń mózgowych, zmiana zwyrodnieniowa kręgosłupa. Pacjent ma usunięte prawe najądrze z powodu jego zapalenia. Pacjent nie...

plik docx

przygotowanie pacjenta do pobierania krwi

przygotowanie pacjenta do pobierania krwi oraz jak przechowywać pobrane materiały
PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO POBRANIA KRWI:     Na pobranie krwi zgłosić się najlepiej rano (7.00 – 10.00) i na czczo (w miarę możliwości pacjent nie powinien przyjmować posiłku od godz. 18.00 do rana) oraz bez palenia papierosów.     Nie wykonywać wcześniej wysiłku fizycznego, a przed pobraniem krwi odpocząć 10 – 15 minut w pozycji siedzącej.     Niektóre badania nie wym...

plik docx

Nakłucia lędzwiowe


NAKŁUCIA     LĘDŹWIOWE – wykonuje się w przestrzeni podpajęczynówkowej L3-L4, L4-L5 lub L5-S1 (w obszarze tym nie ma rdzenia, gdyż kończy się na poziomie L2 i w worku oponowym znajdują się jedynie korzenie nerwowe). Grzebienie kości biodrowych łączy się linią poziomą przechodzącą przez wyrostek kolczysty 4 kręgu lędźwiowego, przestrzeń kręgowa powyżej lub poniżej to miejsce nakłucia. CEL:     Diagnostyczny:     Pomiar ciśnienia płynu mózgowo-rdzenioweg...

plik docx

Cewnikowanie pęcherza moczowego

cewnikowanie
Cewnikowanie pęcherza moczowego     Oddawanie moczu jest czynnością fizjologiczną i powinno odbywać się w naturalny sposób. Z różnych przyczyn, pacjent nie potrafi sam oddać moczu, dlatego pielęgniarka zanim wykona zabieg „cewnikowania”, powinna zachęcić pacjenta do samodzielnego oddania moczu Sposoby pomocy pacjentowi, w razie niemożności oddania przez niego moczu w naturalny sposób:     1. przyjęcie przez pacjenta leżącego siedzącej pozycji i p...