ikona pliku docx

piel. pediatryczne notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 72.52 kB.


    Wymień powody hospitalizacji dziecka, omów związaną z nimi procedurę przyjęcia do szpitala.
Powody hospitalizacji dziecka.
    Nagłe zachorowanie dziecka, w którym efektu terapeutycznego nie można osiągnąć w ramach leczenia ambulatoryjnego
    Nagłe zachorowanie dziecka z objawami wskazującymi na zagrożenie życia
    Uraz spowodowany wypadkiem, oparzeniem, odmrożeniem lub zatrucie
    Pogorszenie stanu zdrowia dziecka przewlekle chorego
    Przyjęcie planowe w celu diagnostyki szpitalnej bądź wykonania zabiegu operacyjnego
    Planowe, cykliczne i wieloetapowe leczenie szpitalne dziecka

    Wymieć sposoby zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w szpitalu.
    Jego bezpieczeństwo zdrowotne – np. izolacja dzieci ze słabą odpornością, zabezpieczenia łóżka, zabezpieczenie wenflonu, zakładamy opaski identyfikacyjne
    Bezpieczeństwo emocjonalne – odwiedziny rodziny

    Wymień prawa dziecka w szpitalu.
Europejska Karta Praw Dziecka w szpitalu.
Prawo do możliwie najlepszej opieki medycznej jest podstawowym prawem zwłaszcza dzieci.
    Dzieci należy przyjmować do szpitala tylko wtedy, kiedy nie jest możliwe leczenie w domu, pod opieką poradni lub na oddziale dziennym
    Dzieci przebywające w szpitalu powinny mieć prawo do tego, aby przebywali z nimi rodzice lub stali opiekunowie
    Wszystkim rodzicom należy stworzyć możliwość pozostawania w szpitalu razem z dzieckiem, trzeba ich do tego zachęcać i pomagać, rodzice, aby mogli uczestniczyć w opiece nad dzieckiem powinni być stale informowani o sposobie postępowania w oddziale i zachęcani do aktywnej współpracy
    Dzieci i rodzice powinni mieć prawo do uzyskiwania informacji w sposób odpowiedni do ich wieku i możliwości pojmowania, należy starać się o zapobieganie i łagodzenie stresorów fizycznych i emocjonalnych u dzieci w związku z ich pobytem w szpitalu
    Dzieci i rodzice mają prawo świadomie uczestniczyć we wszelkich decyzjach dotyczących opieki nad ich zdrowiem, każde dziecko powinno być chronione przed zbędnymi zabiegami leczniczymi i badaniami
    Dzieci powinni przebywać w szpitalu z dziećmi o podobnych potrzebach rozwojowych, nie należy umieszczać dzieci w oddziałach dla dorosłych, nie powinno być żadnych ograniczeń wiekowych dla osób odwiedzających dzieci przebywające w szpitalu
    Dzieci powinny mieć możliwość zabawy, odpoczynku i nauki dostosowanej do swego wieku i stanu zdrowia, powinny przebywać w otoczeniu zaprojektowanym, urządzonym i wyposażonym z myślą o ich potrzebach oraz z personelem potrafiącym zaspokoić ich potrzeby
    Dziećmi powinien opiekować się personel, którego przygotowanie i umiejętności zapewniają zaspokajanie potrzeb fizycznych, emocjonalnych i rozwojowych dzieci i ich rodzin
    Zespół opiekujący się dzieckiem w szpitalu powinien zapewnić mu ciągłość leczenia
    Dzieci powinny być traktowane z taktem i zrozumieniem, a ich prawo do intymności powinno być zawsze szanowane

    Wyjaśnij pojęcie jatropatogenii. Podaj przyczyny i przykłady błędów jatrogennych podczas hospitalizacji dziecka.
Jatrogenie – wszelkie zachowania i czynności personelu medycznego oraz związane z przedmiotowym podejściem do małego pacjenta, które wywiera szkodliwy wpływ na jego stan psychiczny lub fizyczny.
Najczęstsze źródła błędów jatrogennych.
    Przekazywanie i odbiór informacji
    Badanie lekarskie
    Działania diagnostyczne i terapeutyczne
    Leczenie
    Hospitalizacja
    Traktowanie dziecka
Czynniki jatropatogenne.
    Narażenie na rozłąkę i izolacja w szpitalu
    Wykorzystanie męczących i nieprzyjemnych zabiegów bez znieczulenia
    Przymuszanie do przestrzegania sztywnych reguł
    Brak rozmów i zajęć terapeutycznych, łagodzących stany lękowe
    Lekceważenie lęków przeżywanych przez dziecko
    Zawstydzanie i straszenie dziecka w celu dyscyplinowania go
    Ograniczanie aktywności dziecka ze względu na rygory organizacyjne i higieniczne

    Wymień schorzenia górnych i dolnych dróg oddechowych najczęściej występujące u dzieci.
    Zakażenia górnych dróg oddechowych
    Zakażenia dolnych dróg oddechowych
    Mukowiscydoza
    Astma oskrzelowa
Zakażenia górnych dróg oddechowych.
    Nieżyt nosa – wirusy grypy, paragrypy, RSV
    Zapalenie gardła – wirus (mononukleoza zakaźna – długi okres wylęgania, później nawet 2 miesiące można zarażać) lub bakteria (angina), bakteria wysoka temperatura, silny ból gardła
    Zapalenie ucha środkowego – trąbka słuchowa pozioma, krótka, szeroka, stąd częstsze zakażenia u dzieci, dziecko będzie chowało ucho, pocierało, ból przy przełykaniu i dotykaniu, błona przekrwiona, może dojść do pęknięcia przez ropę, jeśli sama nie pęknie laryngolog nakłuwa (paracenteza)
    Zapalenie migdałków
    Zapalenie nagłośni – rzadko u dzieci bo szczepimy dzieci
    Zapalenie zatok przynosowych – ból głowy rozpierający, ból przy pochylaniu, podrażnione gardło, zielona, cuchnąca ropna wydzielina
    Podgłośniowe zapalenie krtani – często u dzieci, szczekający kaszel, ewentualnie świst krtaniowy (stridor)
Zakażenia dolnych dróg oddechowych.
    Zapalenie oskrzeli
    Krztusiec – leczenie nawet do 3 miesięcy, męczący kaszel z wymiotami, bezdechem
    Zapalenie oskrzelików
    Zapalenie płuc – śródmiżąszowe, płatowe, bakteryjne, wirusowe, zachłystowe odoskrzelowe

    Wymień objawy sugerujące występowanie duszności u dziecka.
Obiektywne objawy duszności.
    Przyspieszony oddech i serce
    Orthopnoe
    Postękiwanie
    Poruszanie skrzydełkami nosa
    Uruchomienie dodatkowych mięśni oddechowych
    Wciąganie przestrzeni międzyżebrowych
    Obniżona tolerancja wysiłku
    Mowa przerywana
    Sinica

    Scharakteryzuj rodzaje duszności u dziecka ze względu na fazę oddechu, w której może ona wystąpić, podaj jednostki chorobowe, w których najczęściej obserwujemy te rodzaje duszności.
    Wdechowa – stridor, wydłużona faza wdechu przy schorzeniach GDO, ostre zapalenie krtani, zapalenie nagłośni, ciało obce w gardle
    Wydechowa – wydłużona faza wydechu, zmiany w DDO, „świsty oddechowe”, zaostrzenie astmy
    Wdechowo-wydechowa – zapalenie płuc, odma, niedodma płuca

    Podaj przykłady kaszlu swoistego u dzieci oraz jednostki chorobowe, w których występuje.
    Kaszel szczekający ze stridorem – ostre zapalenie krtani
    Kaszel produktywny z odkrztuszaniem – mukowiscydoza, rozstrzenie oskrzeli
    Kaszel nawykowy – dźwięczny o wysokiej częstotliwości
    Kaszel napadowy z towarzyszącym zanoszeniem się – krztusiec
    Kaszel związany z karmieniem – przetoka tchawiczo-przełykowa
    Kaszel sezonowy – astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa

    Omów istotę, przygotowanie i opiekę po zabiegi bronchoskopii.
    Bronchoskopia – badanie wzrokowe dróg oddechowych, inaczej wziernikowanie krtani, tchawicy i oskrzeli, można pobrać wycinek do badania histopatologicznego, pobrać plwociny z dróg oddechowych, usunięcie ciała obcego, podawanie leków prosto do oskrzeli
    Pacjent musi być na czczo 5-6h u noworodka 3h
    Zakładamy wkłucie
    Umycie ciała pacjenta przed zabiegiem
    Sprawdzenie opaski identyfikacyjnej
    Zbieramy wywiad czy dziecko jest uczulone
    Zgoda rodziców na badanie
    Badania krwi
    Konsultacja anestezjologiczna
    Po zabiegu monitorowanie pacjenta
    Po 2-3h sprawdzam czy ma odruch połykania i można podać coś do jedzenia

    Scharakteryzuj procedurę pobrania wymazu z gardła u dziecka.
    Wymaz z gardła – badanie polegające na uzyskaniu materiału z błony śluzowej tylnej powierzchni gardła i migdałków podniebiennych przez ich lekkie powierzchniowe pocieranie, pacjent nie musi myć zębów i wypłukiwać jamy ustnej bo by zmył to, co chcemy pobrać, nie może jeść

    Scharakteryzuj procedurę pobrania plwociny na badanie diagnostyczne ze szczególnym uwzględnieniem udziału personelu pielęgniarskiego w wykonaniu badania.
    Badanie plwociny – polega na uzyskaniu plwociny z dróg oddechowych najczęściej przez samoistne odkrztuszanie i odpluwanie lub przez odessanie z drzewa oskrzelowego za pomocą cewnika, najlepiej pobierać plwocinę rano bo w nocy zbiera się w drzewie oskrzelowym, musi pacjent umyć zęby i przepłukać płynem antyseptycznym wydzielinę bo bez tego będzie flora bakteryjna ze śliny

    Wymień 10 diagnoz pielęgniarskich w chorobach układu oddechowego u dzieci.
    Zaplanuj interwencje pielęgniarskie u dziecka z gorączką.
    Zaplanuj interwe...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 72.52 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!